WYKRES TYGODNIA – WYKRES TYGODNIA – Globalne zadłużenie, japoński scenariusz, zombifikacja gospodarki i zwroty z akcji

  Uważam, że scenariusz japoński jest wysoce prawdopodobny zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla Stanów Zjednoczonych. Fed potwierdził na wczorajszym posiedzeniu, że utrzyma podstawowe stopy procentowe na poziomie zerowym przynajmniej do 2023 r. EBC będzie zachowywał się w ten sam sposób.

  WYKRES TYGODNIA – WYKRES TYGODNIA – Globalne zadłużenie, japoński scenariusz, zombifikacja gospodarki i zwroty z akcji

  Należy zdać sobie sprawę, że globalne zadłużenie - państw, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - jest najwyższe w historii i przekracza 300% światowego PKB. Dlatego gospodarek nie stać obecnie na wyższe stopy procentowe, ponieważ wiele podmiotów gospodarczych po prostu nie byłoby w stanie obsługiwać wyższego zadłużenia. Zerowe stopy procentowe przedłużają zatem agonię gospodarczą i anemiczny wzrost gospodarczy. Firmy zombie, których zyski są niższe niż koszt obsługi długu, są sztucznie utrzymywane przy życiu. Dlatego, zdaniem słynnego ekonomisty Josepha Schumpetera, twórcze zniszczenie gospodarki nie jest możliwe.

  Dlatego uważam, że bez odpowiedniego oczyszczenia światowej gospodarki przez nierentowne podmioty globalny wzrost gospodarczy w najbliższych latach będzie bardzo niski. Byłoby to prawdą nawet bez globalnej pandemii Covid-19.. Globalna gospodarka prawdopodobnie będzie potrzebować krótszej i ostrzejszej recesji, aby się oczyścić. Oczywiście w krótkim okresie miałoby to dalekosiężne konsekwencje dla zatrudnienia, więc niestety ani politycy, ani przedstawiciele banków centralnych nie są skłonni zaakceptować tego scenariusza.

  Generalnie uważam zatem, że globalny wzrost gospodarczy będzie bardzo słaby w następnej dekadzie do 2030 roku. A to będzie miało konsekwencje dla dynamiki fundamentów korporacyjnych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, takich jak sprzedaż, zyski i przepływy pieniężne. Biorąc pod uwagę, że wyceny akcji są najwyższe w ujęciu globalnym od 2002 r., jest to stosunkowo toksyczny koktajl akcyjny. Wysokie wyceny, słaba dynamika zysków. W rezultacie średni roczny zwrot z akcji w ciągu następnych dziesięciu lat do 2030 r. będzie prawdopodobnie bardzo słaby.

  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
   

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›