WYKRES TYGODNIA – Wycena akcji amerykańskich jest na rekordowym poziomie

    • wykres tygodnia

Zgodnie z modelem finansowym firmy inwestycyjnej Crescat, obecna wycena amerykańskich akcji jest praktycznie najwyższa w historii. Jak widać na poniższym wykresie i tabeli, większość wskaźników wyceny, na których oparty jest model, znajduje się obecnie na lub w pobliżu 100 percentyla, czyli najwyższego poziomu w historii. Model opiera się na danych od 1900 roku.

WYKRES TYGODNIA – Wycena akcji amerykańskich jest na rekordowym poziomie

To właśnie wyceny są kluczem do średniookresowych oczekiwanych wyników akcji. Im wyższa wycena, tym droższe akcje i niższe oczekiwane zwroty. I odwrotnie, im niższa wycena, tym tańsze akcje i wyższe oczekiwane zwroty.

Nasze wewnętrzne modele wyceny wskazują również, że ceny akcji w USA są obecnie ekstremalnie przekroczone. Dlatego nie zdziwiłbym się wcale, gdyby średni roczny zwrot w perspektywie średnioterminowej następnych pięciu lat wynosił średnio tylko około zera. Jednocześnie w pełni odzwierciedlamy tę prognozę w naszej globalnej alokacji akcji, w której mocno niedoważaliśmy akcje amerykańskie w stosunku do benchmarków.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›