WYKRES TYGODNIA – Trwa proces zombifikacji nie tylko gospodarki amerykańskiej

    • wykres tygodnia

Spółkę zombie definiuje się jako firmę, której zysk operacyjny jest niższy niż koszt odsetek od długu finansowego. Taka firma dosłownie spala gotówkę i jest uzależniona od ciągłego finansowania dłużnego, aby przetrwać.

WYKRES TYGODNIA – Trwa proces zombifikacji nie tylko gospodarki amerykańskiej Zombifikacja gospodarki Stanów Zjednoczonych postępuje w szybkim tempie, a firmy zombie stanowią obecnie około 15% gospodarki USA, najwięcej w historii współczesnej. Przetrwanie spółek zombie zapobiega tak zwanej twórczej destrukcji, w ramach której mało obiecujące firmy powinny zbankrutować, aby zasoby kapitałowe, w tym siła robocza, mogły zostać uwolnione na potrzeby bardziej obiecujących gałęzi przemysłu i efektywniejszej alokacji kapitału w gospodarce.

Jednocześnie te firmy zombie mogą przetrwać tylko przy rekordowo niskich, praktycznie zerowych stopach procentowych. Gdyby na przykład Fed podniósł podstawową stopę procentową zaledwie o dwa do trzech punktów procentowych, duży procent tych firm zombie miałby poważny problem z przetrwaniem przy wyższych kosztach odsetek. Przetrwają zatem nieefektywne struktury gospodarcze, co również hamuje szybszy strukturalny wzrost gospodarczy, ponieważ wzrost wydajności jest znacznie spowolniony.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›