WYKRES TYGODNIA – Regionalna wycena akcji

    • wykres tygodnia

W ramach naszej globalnej alokacji akcyjnej akcje amerykańskie pozostają u nas mocno niedoważone, zaś akcje środkowoeuropejskie mocno przeważone. Takie ustawienie wynika z wycen akcji, które wskazują na atrakcyjność poszczególnych rynków dla średnioterminowego horyzontu inwestycyjnego.

WYKRES TYGODNIA – Regionalna wycena akcji Nasza zastrzeżona złożona wycena akcji sugeruje, że ceny amerykańskich akcji są wysoce zawyżone na obecnych poziomach, P/E indeksu S&P 500 na poziomie 21,2 jest 16 % powyżej średniej długoterminowej, P/B na poziomie 3,4 jest 28 % powyżej średniej długoterminowej, a P/S na poziomie 2,2 jest nawet 36 % powyżej średniej długoterminowej. Kiedy uśredniamy te odchylenia do średnich długoterminowych, złożona wycena indeksu S&P 500 na poziomie 27% wskazuje na bardzo silne przewartościowanie amerykańskich akcji.

Z drugiej strony wycena rynków giełdowych w Europie Środkowej sugeruje, że akcje w Czechach, Polsce i na Węgrzech są poważnie zaniżone na obecnych poziomach. P/E indeksu CECEEUR na poziomie 12,1 jest 17 % poniżej średniej długoterminowej, P/B na poziomie 1,0 jest 36 % poniżej średniej długoterminowej, a P/S na poziomie 0,8 jest 35 % poniżej średniej długoterminowej. Uśredniając te odchylenia do średnich długoterminowych, złożona wycena indeksu CECEEUR na poziomie -30% wskazuje na bardzo silnie zaniżoną wycenę akcji w Europie Środkowej.

Ponadto wyniki akcji amerykańskich są znacznie powyżej średniej w horyzoncie 12 miesięcy, przy dodatniej aprecjacji 11%, podczas gdy wyniki akcji w Europie Środkowej są znacznie poniżej średniej w horyzoncie 12 miesięcy ze stratą 25%. Dlatego efekt powrotu do średniej powinien również działać na korzyść akcji w Europie Środkowej i, przeciwnie, na niekorzyść akcji w USA.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›