WYKRES TYGODNIA – Ilość obligacji z ujemną rentownością na nowym historycznym maksimum

    • wykres tygodnia

Globalna ilość obligacji z ujemną rentownością do terminu zapadalności osiągnęła nowy rekordowy poziom, który obecnie wynosi 17,8 bln USD. Jednocześnie te 17,8 bln USD stanowią ponad 20% wszystkich obligacji wyemitowanych na świecie. Tym samym ponad jedna piąta wszystkich obligacji na światowych rynkach finansowych wykazuje ujemną rentowność do wykupu.

WYKRES TYGODNIA – Ilość obligacji z ujemną rentownością na nowym historycznym maksimum Ujemna rentowność do terminu zapadalności oznacza, że ​​jeśli inwestorzy kupią te obligacje i utrzymają je do terminu zapadalności, odnotują stratę. Ponadto należy podkreślić, że globalny wolumen obligacji o ujemnej rentowności realnej do terminu wykupu, czyli rentowności nominalnej pomniejszonej o stopę inflacji, jest jeszcze większy. Sytuacje te nazywamy represjami finansowymi (ang. financial repression).

Można również powiedzieć, że obligacje są obecnie najdroższe w historii, ponieważ według Bloomberga średnia globalna rentowność obligacji do terminu wykupu jest obecnie na najniższym w historii poziomie 0,87%. Dlatego inwestorzy nie mają dziś łatwo z inwestycjami w obligacje i są zmuszeni szukać bardziej akceptowalnych alternatyw.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›