WYKRES TYGODNIA – Drukowanie pieniędzy przez EBC idzie pełną parą

  Europejski Bank Centralny kontynuuje ogromny bodziec monetarny poprzez programy skupu aktywów, luzowania ilościowego czyli drukowanie pieniędzy. Jak dotąd bilans EBC wzrósł o bezprecedensowe 38% od początku tego roku, z 4,7 bln euro do obecnych 6,5 bln euro.

  WYKRES TYGODNIA – Drukowanie pieniędzy przez EBC idzie pełną parą

  EBC zapewnia ten bodziec, kupując obligacje rządowe i korporacyjne na wolnym rynku, a z drugiej strony, emitując nową płynność, dosłownie znikąd. Z tego powodu nazywa się to drukowaniem pieniędzy.

  Oczywiste jest, że EBC, poprzez zakup aktywów, w znacznym stopniu wspiera rynkowe ceny obligacji, jednocześnie zmniejszając wymagane rentowności obligacji do terminu zapadalności. Bez bezprecedensowych zachęt pieniężnych ze strony EBC ceny rynkowe obligacji rządowych i korporacyjnych byłyby znacznie niższe, a rentowność obligacji do terminu zapadalności znacznie wyższa.

  EBC, podobnie jak amerykański Fed, zasadniczo zniszczył neutralne ceny na rynkach finansowych. Ceny rynkowe obligacji, i odpowiednio obecnie wymagane rentowności obligacji do terminu zapadalności, nie odzwierciedlają zatem już neutralnej lub bezstronnej wyceny ryzyka. Struktura rynków finansowych została więc zasadniczo zniekształcona.

  Z drugiej strony, bez potężnego bodźca monetarnego EBC, dla większości inwestorów byłoby jasne, że zadłużenie krajów strefy euro, zwłaszcza w niespokojnym skrzydle południowym, w żadnym wypadku nie byłoby trwałe. Dlatego odważę się powiedzieć, że bez masowego drukowania pieniędzy przez EBC, kolejny kryzys zadłużenia szalałby w strefie euro przez długi czas.

  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›