WYKRES TYGODNIA – Całkowita globalna kapitalizacja rynku akcji wynosi 77 bilionów dolarów

    • wykres tygodnia

Całkowita kapitalizacja światowego rynku akcji lub całkowita wartość rynkowa akcji na wszystkich giełdach na całym świecie osiągnęła najwyższy w historii poziom 89,2 biliona dolarów 20 stycznia tego roku. Z powodu globalnej pandemii koronawirusa spadła ona gwałtownie, osiągając lokalne minimum 61,6 bln USD 24 marca. Dzięki ogromnym bodźcom monetarnym ze strony głównych banków centralnych, globalne rynki akcji doznały wówczas silnego wzrostu, a obecna kapitalizacja rynkowa sięga 76,6 bln USD.

WYKRES TYGODNIA – Całkowita globalna kapitalizacja rynku akcji wynosi 77 bilionów dolarów Dodajmy, że kapitalizacja rynkowa pojedynczej spółki jest definiowana jako liczba wyemitowanych akcji pomnożona przez bieżącą cenę rynkową akcji na giełdzie. Jeśli chcemy obliczyć całkowitą kapitalizację globalnego rynku, konieczne jest dokonanie tego obliczenia dla wszystkich spółek giełdowych i dodanie wyników.

W ramach wycen kapitałowych czasami stosuje się wskaźnik wyceny stosunku kapitalizacji rynkowej giełdy do nominalnego PKB (market cap / GDP). Wskaźnik ten jest najczęściej stosowany w przypadku amerykańskiego rynku akcji, gdzie obecnie wynosi on około 140%, co jest w perspektywie historycznej ponadprzeciętną wartością, wskazując, że amerykańskie akcje są obecnie bardzo drogie. Fakt ten w pełni odpowiada innym wskaźnikom wyceny, takim jak proste końcowe P/E, P/B, P/S lub EV/EBITDA, a ponadto, na przykład, skorygowany cyklicznie wskaźnik P/E noblisty Roberta Shillera, tak zwany CAPE (cyclically-adjusted price-to-earnings ratio) lub końcowy wskaźnik P/E skorygowany o zmienność marż zysku.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›