Wyceny akcji i obligacji na przestrzeni ostatnich dwóch lat znacząco się unormowały

    • Komentarz dnia

Wyceny akcji i obligacji na przestrzeni ostatnich dwóch lat znacząco się unormowały, jednak pozostajemy dość ostrożn.

Wyceny akcji i obligacji na przestrzeni ostatnich dwóch lat znacząco się unormowały


Wycenę modelowego portfela globalnego 60/40 - 60 % akcji i 40 % obligacji - monitorujemy za pomocą globalnej połączonej stopy zwrotu z akcji i obligacji, która stanowi również tzw. odwrotność wyceny. Im wyższa jest jej wartość, tym atrakcyjniej wyceniane są akcje i obligacje z łącznej perspektywy i odwrotnie. Zmiany tego wskaźnika na danych od 2001 r. można zobaczyć na poniższym wykresie.
Na początku 2021 roku osiągnęliśmy rekordowo niski poziom 2,5 %. W tym momencie było oczywiste, że akcje i obligacje są mocno zawyżone. Następnie, przez kolejne blisko dwa lata, wyceny akcji i obligacji uległy znacznej normalizacji, osiągając w październiku ubiegłego roku maksimum na poziomie 5,7 %. Było to znacznie powyżej długoterminowej średniej wynoszącej 4,6 %, a nawet powyżej ważnego poziomu długoterminowej średniej plus jedno odchylenie standardowe wynoszące 5,5 %.

Tak więc w październiku ubiegłego roku, z krótkoterminowej perspektywy przejściowej, akcje i obligacje wydawały się być nieco wyprzedane, w rezultacie od tego momentu do dzisiaj globalne rynki finansowe doświadczyły bardzo silnego rajdu. Rynki akcji od październikowego dołka zyskał więc bardzo silne 20 % według najszerszego globalnego indeksu akcji MSCI All Country World, a rynki obligacji według najszerszego globalnego indeksu obligacji Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond również zyskały - jak na standardy obligacji - bardzo silne 10 %.

Dzięki temu globalna łączna stopa zwrotu wynosi obecnie 4,9 %, czyli tylko nieznacznie przekracza długoterminową średnią. Tak więc, z długiego historycznego punktu widzenia na podstawie danych z ostatnich 22 lat, akcje i obligacje wydają się stosunkowo uczciwie wycenione. Niemniej jednak w naszej globalnej alokacji aktywów pozostajemy raczej defensywni. Utrzymujemy lekkie niedoważenie w akcjach, głównie ze względu na bardzo silne niedoważenie w akcjach amerykańskich, a w czeskich obligacjach rządowych pozostajemy bardzo silnie niedoważeni biorąc pod uwagę duration.

Biorąc pod uwagę obecne globalne perspektywy makroekonomiczne, w których oczekujemy utrzymywania się silnie podwyższonej inflacji, znacznie przekraczającej cele inflacyjne banków centralnych, wraz z recesją w zyskach przedsiębiorstw, w szczególności amerykańskich spółek giełdowych, uważamy, że odwrócenie trendu rynkowego powinno nastąpić stosunkowo szybko, a szerokie globalne indeksy akcji i obligacji powinny zacząć ponownie spadać. Wyceny akcji, np. P/E, powinny więc zacząć ponownie spadać, a rentowność obligacji powinna ponownie wzrosnąć do terminu zapadalności. W istocie, przy obecnym raczej niekorzystnym globalnym obrazie makroekonomicznym, uważamy, że globalne łączne stopy zwrotu z akcji i obligacji powinny w tym momencie znajdować się co najmniej nieco powyżej długoterminowej średniej plus jedno odchylenie standardowe na poziomie 5,5 %.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›