Wycena funduszy akcji & obligacji - październik 2022

    • Wycena funduszy akcji & obligacji

Key Account Manager Štěpán Kos i Portfolio Manager Roman Jiránek omawiają, jak fundusze akcji i obligacji radziły sobie w październiku 2022 r.

W październiku nasz fundusz Active Invest Dynamiczny dodał 2,31 % (klasa PLN 1,83 %), ale od początku roku utrzymuje się na ujemnych wartościach -15,35 % (klasa PLN -13,95 %). Conseq Index ETF Aggressive ESG zyskał pozytywną aprecjację 3,49%, łącznie -17,14% od początku roku.


W funduszach obligacji nadal utrzymujemy, relatywnie niską durację (czas trwania) obligacji, czyli niską wrażliwość na wzrost stóp procentowych.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›