Wycena funduszy akcji & obligacji – listopad 2022

    • Wycena funduszy akcji & obligacji

Key Account Manager Štěpán Kos i Portfolio Manager Roman Jiránek omawiają, jak fundusze akcji i obligacji radziły sobie w listopadzie 2022 roku.

W listopadzie nasz największy fundusz Active Invest Dynamiczny zyskał 6,47% w CZK (7,31 % w PLN), ale od początku roku utrzymuje się na wartościach ujemnych -9,78% w CZK (-7,18 % v PLN). Fundusz Conseq Invest Akcje Nowej Europy, wchodzący w skład funduszu Active Invest Dynamiczny, zakończył miesiąc pozytywnie (+10,12%), ale od początku roku pozostaje na minusie (-15,67%). Conseq Index ETF Aggressive ESG zyskał pozytywną aprecjację +4,52%, łącznie -13,39% od początku roku.

Jeśli nie wyświetlają się napisy w języku polskim, włącz je w ustawieniach.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›