Wierzymy Azji i surowcom

    W zeszłym tygodniu na posiedzeniu komitetu inwestycyjnego zdecydowaliśmy, w ramach naszej globalnej alokacji aktywów, o zwiększeniu wagi akcji. Tego absolutnego podwyższenia akcji dokonaliśmy kupując za połowę akcje w Azji Wschodzącej, na czele z Chinami, za jedną czwartą akcje w Ameryce Łacińskiej i za jedną czwartą akcje w Australii.
     
    Kolejne wydanie tygodnika inwestycyjnego przygotowała dyrektor sprzedaży Vladimíra Růžičková.

    Jeśli nie wyświetlają się napisy w języku polskim, włącz je w ustawieniach.

    Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›