W pierwszym kwartale akcje zanotowały bardzo silny wzrost

    • Tydzień na rynkach finansowych

Rynki akcji w pierwszym kwartale zanotowały bardzo silny wzrost, a najszerszy globalny indeks akcji, MSCI All Country World, przypisał ponadstandardowy zysk na poziomie 7,8%. Z drugiej strony obligacje nie radziły sobie najlepiej, a najszerszy globalny indeks obligacji Bloomberg Global-Aggregate stracił 2,1%. Jednak indeks czeskich obligacji skarbowych zanotował niewielki wzrost o 0,5%. Globalny indeks towarowy Bloomberg Commodity odnotował wzrost o 2,2%.

W pierwszym kwartale akcje zanotowały bardzo silny wzrost Jeśli spojrzymy na główne monitorowane indeksy giełdowe, zwycięzcą pierwszego kwartału były akcje japońskie, których indeks MSCI Japan zyskał 18 %. Z drugiej strony, przegranym były akcje z Ameryki Łacińskiej, których indeks MSCI Latin America stracił 5 %.

Nowa prognoza deficytów budżetowych rządu USA opracowana przez Biuro Budżetowe Kongresu (CBO) wyraźnie pokazuje, że finanse publiczne Stanów Zjednoczonych w dłuższej perspektywie nie będą najprawdopodobniej zrównoważone. Według prognozy CBO, której założenia są ponadto dość optymistyczne, ponieważ na przykład nie przewiduje się żadnej recesji gospodarczej, deficyty budżetowe USA powinny stopniowo rosnąć z obecnego poziomu 6,5 % PKB do 8 % PKB, a koszty odsetek w ujęciu względnym w ciągu 30 lat wzrosną do 6 % PKB. Rząd USA wydaje obecnie pieniądze dosłownie jak „pijany marynarz” (drunken sailor), przy czym rekordowe deficyty budżetowe oznaczają również, że dług rządu USA rośnie obecnie w trudno wyobrażalnym tempie biliona dolarów co trzy miesiące. Oznacza to także rekordową podaż nowych amerykańskich obligacji skarbowych (US Treasuries). W związku z tym uważam, że rekordowy napływ nowych papierów wartościowych rządu USA na rynki finansowe, w połączeniu ze stosunkowo trwałą inflacją powyżej celu inflacyjnego Fed wynoszącego 2 %, spowoduje stopniowy wzrost wymaganych rentowności obligacji do terminu zapadalności, przy czym obecny poziom rentowności 10-letnich obligacji na poziomie 4,2 % naprawdę nie wygląda mi zbyt atrakcyjnie, więc wcale nie zdziwiłbym się, gdybyśmy w nadchodzących miesiącach faktycznie zaobserwowali wzrost rentowności obligacji, szczególnie na długim końcu amerykańskiej krzywej rentowności (bear steepening).

„Financial Times” opublikował artykuł o tym, że amerykańscy insiderzy, czyli wysocy rangą menadżerowie i równocześnie akcjonariusze amerykańskich korporacji, sprzedają swoje akcje w największych od trzech lat wolumenach. Jest to zwykle mocny sygnał, że ​​insiderzy korporacji (osoby mające dostęp do informacji poufnych) uważają, że rynki akcji są zbyt wysoko, lub że ceny ich akcji są znacznie zawyżone.

Jeśli chodzi o rozwój sytuacji na rynkach finansowych w zeszłym tygodniu, najszerszy globalny indeks akcni MSCI All Country World odnotował skromny wzrost o 0,3 %. Jednocześnie akcje Europy Środkowej wypadły powyżej średniej, a indeks CECEEUR odnotował wzrost o 2,2 %. Z drugiej strony, japońskie akcje oddały część swoich wcześniejszych silnych wzrostów, a indeks MSCI Japan stracił 1,7%. Jeśli chodzi o obligacje, nie zaobserwowaliśmy znaczących zmian na rynku, ponieważ najszerszy globalny indeks obligacji, Bloomberg Global-Aggregate, zyskał 0,2%.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›