TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wyceny akcji wskazują oczekiwane stopy zwrotu na poziomie poniżej średniej

  Chociaż gospodarka światowa znajduje się obecnie w najgłębszej recesji gospodarczej od czasów II wojny światowej, a zyski przedsiębiorstw spadają średnio o prawie 30% rok do roku, rynki akcji radzą sobie stosunkowo dobrze dzięki ogromnej stymulacji monetarnej ze strony kluczowych banków centralnych, a najszerszy światowy indeks akcji MSCI Country World wzrósł o 2,9% od początku roku.

  TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wyceny akcji wskazują oczekiwane stopy zwrotu na poziomie poniżej średniej  Jednak jesteśmy raczej sceptyczni co do oczekiwań na najbliższe pięć lat. Nasza globalna wycena akcji osiąga obecnie poziom + 32%, który nadal jest znacznie wyższy niż neutralne pasmo od -10% do + 10%. Naszym zdaniem akcje są obecnie przewartościowane o co najmniej 20%.

  Wycena światowych rynków akcyjnych jest więc bardzo wysoka i przez najbliższe pięć lat spodziewamy się średnich rocznych zwrotów z akcji, w tym dywidend na poziomie zaledwie 4-5%. Jednocześnie oczekujemy, że wyceny będą spadać średnio o około 6% rocznie w ramach procesu powrotu do długoterminowej średniej (mean-reversion).

  W pełni odzwierciedlamy ten fakt w naszej globalnej alokacji akcji, w której zdecydowaliśmy się na niedoważenie na poziomie -25% pod koniec września. Jednocześnie nie możemy wykluczyć, że w najbliższych tygodniach zwiększymy niedoważenie akcji. Obecnie mamy nieco negatywną opinię na temat akcji.


  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

   

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›