TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wyceny akcji wskazują na oczekiwane stopy zwrotu znacznie poniżej średniej

    • Wycena akcji

Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że gospodarka światowa znajduje się obecnie w najgłębszej recesji gospodarczej od czasów II wojny światowej, a globalny PKB spadnie w tym roku o 4,4%, jak wynika z najnowszej prognozy MFW z października, notowania giełde na świecie od początku tego roku są wyjątkowo korzystny. Jak dotąd najszerszy światowy indeks giełdowy MSCI All Country World odnotowuje w tym roku zysk na poziomie 12%.

TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wyceny akcji wskazują na oczekiwane stopy zwrotu znacznie poniżej średniej

Z drugiej strony globalne zyski przedsiębiorstw spadają obecnie w tempie 29% rok do roku. W wyniku rosnących cen akcji na giełdzie i spadających fundamentów korporacyjnych, takich jak zyski i sprzedaż, wyceny na światowych giełdach osiągnęły najwyższy poziom od 2002 r. W rezultacie nasza globalna wycena akcji wzrosła do bezprecedensowych + 45%! Na początku roku światowa wycena akcji była na znacznie niższym poziomie + 12%.

Dlatego nasz model wyceny wskazuje obecnie średnie oczekiwane roczne stopy zwrotu z akcji w ciągu najbliższych pięciu lat, w tym dywidendy, na poziomie jedynie około 2-3%. Akcje, zwłaszcza w USA, są obecnie niezwykle drogie, nic nie zmieniają również rekordowo niskie stopy procentowe oraz oczekiwania, że kluczowe banki centralne będą utrzymywać niezwykle luźną politykę pieniężną przez kilka następnych lat.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›