TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wyceny akcji wskazują na oczekiwaną stopę zwrotu znacznie poniżej średniej

    • Wycena akcji

Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że gospodarka światowa znajduje się obecnie w najgłębszej recesji gospodarczej od II wojny światowej, a jak wynika z najnowszej prognozy MFW z października globalny PKB spadnie w tym roku o 4,4%, stopy zwrotu globalnych rynków akcyjnych od początku tego roku są niezwykle korzystne.

TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wyceny akcji wskazują na oczekiwaną stopę zwrotu znacznie poniżej średniej

Jak dotąd najszerszy światowy indeks giełdowy MSCI All Country World odnotowuje w tym roku zysk na poziomie 8%. Jednocześnie tylko w listopadzie światowe giełdy zanotowały zysk w wysokości 11%. Znacząco ponadstandardowe listopadowe wyniki wiązały się głównie z bardzo obiecujących wiadomości na temat nowych szczepionek na koronawirusa firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Z drugiej strony globalne zyski korporacji maleją obecnie w tempie 27% rok do roku. W wyniku rosnących cen akcji na giełdzie i spadających fundamentów korporacyjnych, takich jak zyski i sprzedaż, wyceny na światowych giełdach osiągnęły najwyższy poziom od 2002 r. W rezultacie nasza globalna wycena akcji wzrosła do bezprecedensowych + 39%! Na początku roku światowa wycena akcji była na znacznie niższym poziomie + 12%.

Dlatego nasz model wyceny wskazuje obecnie średnie oczekiwane roczne stopy zwrotu z akcji w ciągu najbliższych pięciu lat, w tym dywidendy, na poziomie zaledwie około 4%. Akcje, zwłaszcza w USA, są obecnie niezwykle drogie i nic nie wskazuje na zmianę rekordowo niskich stóp procentowych oraz oczekiwań, że kluczowe banki centralne będą utrzymywać niezwykle luźną politykę pieniężną przez kilka następnych lat.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›