TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wyceny akcji nadal wskazują oczekiwane stopy zwrotu poniżej średniej

  We wrześniu rynki akcyjne korygują ogromne zyski z poprzednich pięciu miesięcy. Najszerszy globalny indeks giełdowy MSCI All Country World wynosi obecnie minus 2,1%. Uważam, że niewielkie spadki na rynkach mogą się utrzymywać w najbliższych dniach i tygodniach, gdyż wycena światowych giełd jest wciąż bardzo wysoka. Nasza zastrzeżona globalna wycena akcji wynosi obecnie + 31% i nadal jest najwyższą wartością od 2002 roku. Jednocześnie jest znacznie wyższa niż neutralne pasmo od -10% do + 10%, w którym wyceny światowych giełd możemy uznać za uczciwe lub neutralne.

  TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wyceny akcji nadal wskazują oczekiwane stopy zwrotu poniżej średniej

  Pomimo częściowej lekkiej korekty we wrześniu światowe giełdy wyceniane są bardzo wysoko, są dość drogie. Oczekuję teraz, że średni oczekiwany roczny zwrot w perspektywie średnioterminowej przez następne pięć lat, z uwzględnieniem dywidend, wyniesie tylko około 3-4%.

  W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w pełni uwzględniliśmy wysoką wycenę światowych rynków akcji w naszej globalnej alokacji akcji, kiedy w trzech krokach znacznie zredukowaliśmy pierwotną nadwyżkę akcji do poziomu neutralnego. Ostatni krok zrobiliśmy dwa tygodnie temu.

  Jednocześnie nie mogę wykluczyć, że w najbliższych tygodniach zdecydujemy się na niedoważenie globalnego komponentu akcyjnego względem benchmarków. W końcu globalne rynki akcji ogromnie wzrosły w ciągu ostatnich pięciu miesięcy bez znaczącej korekty, wyceny są bardzo wysokie, globalne perspektywy makroekonomiczne są skrajnie niepewne, a druga duża fala pandemii Covid-19 szaleje praktycznie na całym świecie.


  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
   

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›