TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wyceny akcji mocno na to wskazują oczekiwane zwroty poniżej średniej

    • Wycena akcji

Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że gospodarka światowa znajduje się obecnie w najgłębszej recesji gospodarczej od II wojny światowej, a globalny PKB spadnie w tym roku o 4,4%, wynika z najnowszej prognozy MFW z października, to notowania rynków akcyjnych na świecie od początku tego roku są niezwykle korzystne. Jak dotąd najszerszy globalny indeks giełdowy MSCI All Country World przypisuje zysk w wysokości 6%.

TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wyceny akcji mocno na to wskazują oczekiwane zwroty poniżej średniej

Z drugiej strony globalne zyski przedsiębiorstw spadają obecnie w tempie 27% rok do roku. W wyniku rosnących cen akcji i spadających fundamentów przedsiębiorstw jako zysków, wyceny na światowych giełdach osiągają najwyższy poziom od 2002 r. W rezultacie nasza globalna wycena akcji własnych wzrosła do bezprecedensowych + 37%! Na początku roku była na znacznie niższym poziomie + 12%.

Dlatego nasz model wyceny wskazuje obecnie średnie oczekiwane roczne stopy zwrotu z akcji w ciągu najbliższych pięciu lat, w tym dywidendy, na poziomie zaledwie około 4%. Akcje, zwłaszcza w USA, są obecnie niezwykle drogie i nic nie zmienia rekordowo niskich stóp procentowych oraz oczekiwań, że kluczowe banki centralne będą utrzymywać niezwykle luźną politykę pieniężną przez kilka następnych lat.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›