TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wycena światowych akcji na najwyższym poziomie od połowy 2002 roku

  Według najszerszego indeksu MSCI All Country World, światowe rynki akcji umocniły się o 4% od ostatniej aktualizacji wyceny sprzed trzech tygodni. Oznaczałoby to wzrost naszej globalnej wyceny akcji o tę wartość, a mianowicie z + 17% do + 21 %. Jednak ze względu na to, że pod koniec drugiego kwartału sezonu wyników relatywnie gwałtownie spadły globalne zyski korporacji, sprzedaż i wartość księgowa kapitału własnego, znacząco zmniejszyły się również mianowniki stosowanych przez nas wskaźników wyceny P / E, P / B i P / S, z których składa się nasza wycena akcji własnych.

  TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wycena światowych akcji na najwyższym poziomie od połowy 2002 roku W rezultacie obecna wartość naszej wyceny własnych akcji wynosi + 30%, czyli jest to najwyższy poziom od połowy 2002 r. Jest więc znacznie wyższa niż neutralny przedział od -10% do + 10%, w którym wycenę światowych giełd możemy uznać za uczciwą lub neutralną. Globalne rynki akcji są obecnie wyceniane odpowiednio bardzo wysoko, są dość drogie. Obecnie spodziewamy się, że średni oczekiwany roczny zwrot w perspektywie średnioterminowej przez następne pięć lat, z uwzględnieniem dywidend, wyniesie tylko około 3-4%.

  Odzwierciedliliśmy ten fakt w naszej globalnej alokacji akcji w ostatnim miesiącu, kiedy to w dwóch etapach stosunkowo znacznie zmniejszyliśmy pierwotną przeważenie. Obecnie mamy niewielką przewagę w akcjach i nie możemy wykluczyć dalszej sprzedaży akcji.

  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
   

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›