TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wskaźnik P/E skorygowany o marże wskazuje na przewartościowanie światowych rynków akcji

    • Wycena akcji

Według najszerszego indeksu MSCI All Country World światowe rynki akcji w ostatnim tygodniu umocniły się o 1 %. W rezultacie nasza globalna złożona zastrzeżona wycena akcji wzrosła z +30 % do +31 %, co jest nadal najwyższym poziomem od połowy 2002 r. Jest więc znacznie wyżej niż neutralne pasmo od -10 % do +10 %, w którym możemy uznać wycenę globálních rynków akcyjnych za uczciwe czy neutralne. Dlatego globalne rynki akcji sa obecnie wyceniane bardzo wysoko, czyli są dość drogie.

TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Wskaźnik P/E skorygowany o marże wskazuje na przewartościowanie światowych rynków akcji Obecnie spodziewamy się, że średni oczekiwany roczny wzrost w perspektywie średnioterminowej przez następne pięć lat, z uwzględnieniem dywidend, wyniesie tylko około 3-4 %.

Naszym alternatywnym wskaźnikiem wyceny jest globalny zastrzeżony P/E skorygowany o marżę. Jego wartość wynosi obecnie 26,8. Jest to znacznie więcej niż długoterminowa średnia wynosząca 18,9, a także więcej niż długoterminowa średnia linia plus jedno odchylenie standardowe wynosząca 23,6. Nawet przy niniejszym wskaźniku wyceny światowe giełdy są obecnie wyceniane stosunkowo wysoko. Należy dodać, że w jego historii od 1995 roku tylko trzykrotnie byliśmy świadkami wyższych poziomów: w okresie bańki technologicznej na przełomie tysiącleci, na początku 2018 roku i na początku tego roku. 
      
Wysoką wycenę światowych rynków akcji w ciągu ostatniego półtora miesiąca odzwierciedliliśmy w naszej globalnej alokacji akcji, kiedy to w dwóch krokach dość znacząco zredukowaliśmy pierwotne przeważenie akcji. Obecnie mamy niewielką przewagę na akcjach i nie możemy wykluczyć dalszej ich sprzedaży.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›