TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Globalne P/E na najwyższym poziomie w tym cyklu rynkowym

    • Wycena akcji

Chociaż gospodarka światowa znajduje się obecnie w największej recesji gospodarczej od czasów II wojny światowej, a zyski przedsiębiorstw spadają średnio o prawie 30% rok do roku, rynki akcji radzą sobie stosunkowo dobrze dzięki ogromnym bodźcom pieniężnym ze strony kluczowych banków centralnych, a najszerszy światowy indeks akcji MSCI All Country World jest od początku roku na pięknym plusie 2,4%. 

TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Globalne P/E na najwyższym poziomie w tym cyklu rynkowym Nieznaczny wzrost akcji i dramatyczny spadek zysków spółek spowodowały, że globalny wskaźnik wyceny P / E znajduje się obecnie na najwyższym poziomie w tym cyklu rynkowym. Obecnie wartość globalnego P/E wynosi 27,7. Wartość ta jest znacznie wyższa od długoterminowej średniej wynoszącej 20,2, a także jest znacznie wyższa niż kluczowy poziom średniej długoterminowej plus jedno odchylenie standardowe wynoszące 25,4. 

Wycena światowych rynków akcji jest zatem bardzo wysoka i spodziewamy się średnich rocznych zwrotów z akcji, w tym dywidend w perspektywie średnioterminowej najbliższych pięciu lat w wysokości tylko około 4%. Jednocześnie spodziewamy się, że wyceny będą spadać średnio o około 6% każdego roku w ramach procesu powrotu do długoterminowej średniej (mean-reversion).

W pełni odzwierciedlamy ten fakt w naszej globalnej alokacji akcji, w której pod koniec września zdecydowaliśmy się na niedoważenie na poziomie -25%. Jednocześnie nie możemy wykluczyć, że w najbliższych tygodniach zwiększymy to niedoważenie. W związku z tym obecnie mamy nieco negatywny pogląd w stosunku do akcji.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›