TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Globalna wycena akcji blisko tegorocznego maksimum

    • Wycena akcji

Witamy w nowej rubryce – Tygodniowe wyceny akcji. W tym regularnym cotygodniowym tekście przedstawię wam aktualizację naszej globalnej, zastrzeżonej wyceny akcji lub skupię się na innych tematach związanych z wyceną akcji.

TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Globalna wycena akcji blisko tegorocznego maksimum Wyceny akcji wskazują, czy akcje są tanie, uczciwie wycenione lub drogie w stosunku do fundamentów korporacyjnych. Im niższa wycena, tym wyższy oczekiwany zwrot akcji w średnim okresie. I odwrotnie, im wyższa wycena, tym niższy oczekiwany zwrot akcji w średnim okresie.

Najczęściej stosowanymi wskaźnikami wyceny są wskaźnik P / E, stosunek ceny rynkowej akcji do zysku netto na akcję (price-to-earnings ratio), P / B, stosunek ceny rynkowej akcji do wartości księgowej kapitału własnego na akcję (price-to-book ratio), oraz P / S, stosunek ceny rynkowej akcji do sprzedaży na akcję (price-to-sales ratio). Zazwyczaj porównujemy wartość tych wskaźników z ich średnimi długoterminowymi.

Nasza globalna, zastrzeżona wycena akcji jest obliczana tak, że dla wskaźników P / E, P / B i P / S najszerszego światowego indeksu giełdowego MSCI All Country World obliczam odchylenie od średniej długoterminowej z danymi od 1995 r., a następnie uśredniam te odchylenia. Możemy powiedzieć, że jeśli wartość naszego wskaźnika wyceny wynosi od -10 do + 10%, globalne rynki akcji są wyceniane uczciwie lub neutralnie. Jeśli wartość wskaźnika wyceny jest niższa niż -10%, światowe rynki akcji są tanie, a jeśli wartość wskaźnika wyceny przekracza 10%, światowe rynki akcji są drogie.

Obecna wartość naszej globalnej, zastrzeżonej wyceny akcji wynosi + 14%, a zatem zbliża się do tegorocznego maksimum od połowy lutego na poziomie + 15% przed wybuchem paniki związanej z pandemią koronawirusa. W związku z tym wycena przekracza poziom + 10%, a zatem światowe rynki akcji można uznać za nieco drogie na obecnych poziomach, a oczekiwany roczny zwrot w średnim okresie najbliższych pięciu lat wynosi „tylko” około 7%.

Biorąc pod uwagę fakt, że światowa gospodarka znajduje się obecnie w najgłębszej recesji gospodarczej od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 30. XX wieku, a dynamika fundamentów korporacyjnych, takich jak sprzedaż, zyski i przepływy pieniężne, spada głęboko w dół, tak wysoka aprecjacja światowych rynków akcji jest dość zaskakująca. Jest zatem oczywiste, że niezwykle silny wzrost akcji w ostatnich tygodniach jest spowodowany ogromnym bodźcem monetarnym kluczowych banków centralnych, kierowanych przez amerykański Fed i Europejski Bank Centralny, które znacznie ustabilizowały nastroje na rynku. Jest bardzo prawdopodobne, że bez tych bodźców monetarnych światowe rynki akcji byłyby znacznie niżej.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›