TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Akcje amerykańskie są przewartościowane o 50%

    • Wycena akcji

Główny indeks giełdowy w USA S&P 500 od początku roku zyskuje ponadstandardową aprecjację + 8%. Uważamy jednak, że akcje amerykańskie są obecnie bardzo przeszacowane. Bazując na naszym modelu wyceny, który opiera się na danych od 2002 roku, doszliśmy do wniosku, że akcje amerykańskie są obecnie przeszacowane o około 50%
 

TYGODNIOWA WYCENA AKCJI – Akcje amerykańskie są przewartościowane o 50%

Obecna wartość wskaźnika wyceny P/E wynosi 27,3, podczas gdy długoterminowa średnia to 18,3. W oparciu o ten wskaźnik, amerykańskie akcje są przeszacowane o 49%. Obecna wartość wskaźnika wyceny P/B wynosi 3,9, natomiast długoterminowa średnia to 2,7. W oparciu o ten wskaźnik, amerykańskie akcje są przeszacowane o 45%. Ostatecznie, obecna wartość wskaźnika wyceny P/S wynosi 2,6, podczas gdy długoterminowa średnia to 1,6. Na podstawie tego wskaźnika akcje amerykańskie są przewartościowane o 59%

.
Kiedy uśredniamy te odchylenia od długoterminowych średnich, otrzymujemy wartość naszej zastrzeżonej wyceny złożonej akcji. Więc obecnie jest to + 51%. Akcje amerykańskie są więc wyraźnie najdroższe ze wszystkich regionalnych rynków akcji.


Ponieważ to właśnie wyceny mają kluczowe znaczenie dla oczekiwanych wyników w średnim okresie, uważamy, że w średnim okresie najbliższych pięciu lat wyniki akcji amerykańskich będą znacznie poniżej średniej. Dlatego też w pełni odzwierciedlamy ten fakt w naszej globalnej alokacji akcji, w której akcje amerykańskie są mocno niedoważone względem benchmarków.

 

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›