TYDZIEŃ NA RYNKACH OBLIGACJI – Wartość obligacji o ujemnej rentowności na świecie wynosi 14 bilionów dolarów

  Światowe rynki obligacji przeżywały jak dotąd niezwykle udany okres w tym roku, a najszerszy światowy indeks obligacji, Bloomberg Barclays, zyskał 6,3% od początku roku. W ten sposób obligacje wyraźnie wykazały korzyści z dywersyfikacji podczas globalnej pandemii Covid-19. Jednocześnie postawa polityki pieniężnej głównych banków centralnych w znacznym stopniu przyczyniła się do ponadstandardowych wyników inwestycyjnych na czele z amerykańskim Fed i Europejskim Bankiem Centralnym, które kupują na masową skalę zarówno obligacje rządowe, jak i korporacyjne w ramach programów skupu aktywów lub luzowania ilościowego. W ten sposób wspierają ich ceny rynkowe we wzroście i jednocześnie obniżają wymagane rentowności obligacji do wykupu.

  TYDZIEŃ NA RYNKACH OBLIGACJI – Wartość obligacji o ujemnej rentowności na świecie wynosi 14 bilionów dolarów

  Według Bloomberga, średnia globalna rentowność obligacji do wykupu wynosi obecnie 0,90%, czyli jest blisko historycznego minimum. Obligacje, podobnie jak globalna klasa aktywów, są obecnie najdroższe w historii. W pełni odzwierciedlamy ten fakt w naszej globalnej alokacji aktywów naszych portfeli inwestycyjnych, w ramach których mamy znacznie niedoważony mamy znacznie niedoważony składnik obligacji globalnych w stosunku do wskaźników referencyjnych czy benchmarków. Dlatego uważamy, że obligacje, jako globalna klasa aktywów, nie oferują obecnie bardzo atrakcyjnego potencjału dla oczekiwanej aprecjacji w średnim okresie w ciągu najbliższych pięciu lat.

  Pogląd ten ilustruje również poniższy wykres, który przedstawia ilość obligacji z ujemną rentownością do wykupu. Obecnie wynosi 14,1 biliona dolarów, czyli niedaleko od historycznego rekordu 17,0 biliona dolarów w sierpniu ubiegłego roku. Jeśli obligacja ma ujemną rentowność do terminu wykupu, jej cena rynkowa jest tak wysoka, że ​​jeśli inwestorzy utrzymają te obligacje do terminu wykupu, odnotują stratę.

  Należy dodać, że globalny udział obligacji o ujemnej rentowności do wykupu we wszystkich obligacjach wynosi około 20%. Również w tym świetle sytuacja na światowych rynkach obligacji jest obecnie naprawdę bezprecedensowa.

   

  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

   

   

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›