TYDZIEŃ NA RYNKACH OBLIGACJI – Rentowność obligacji to bardzo rzadki towar

  Jak pokazuje dzisiejszy wykres Bank of America, z globalnej perspektywy rentowność obligacji to bardzo rzadki towar. Około 20% wszystkich dzisiejszych obligacji ma ujemną rentowność do terminu wykupu. Oznacza to, że jeśli inwestorzy utrzymają te obligacje do terminu zapadalności, z pewnością odnotują stratę.

  TYDZIEŃ NA RYNKACH OBLIGACJI – Rentowność obligacji to bardzo rzadki towar

  Ponadto około 40% wszystkich obligacji ma rentowność do 1%. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że średnia globalna stopa inflacji wynosi obecnie 2-3%, to średni realny dochód z obligacji do wykupu na świecie jest głęboko ujemny. Oznacza to, że posiadając te obligacje, inwestorzy odnotowują realną stratę, czyli po uwzględnieniu inflacji.

  W najbliższej przyszłości sytuacja prawdopodobnie nie ulegnie znacznej poprawie, ponieważ wszystkie kluczowe banki centralne dokonują masowych zakupów obligacji, utrzymując w ten sposób rentowność obligacji do wykupu na tak niskim poziomie, tzn. wyceny rynkowe są na najwyższych poziomach. Dodajmy tylko, że cena rynkowa obligacji i rentowność obligacji do terminu wykupu to dwie strony tej samej monety, poruszające się względem siebie. Kiedy cena obligacji rośnie, rentowność do terminu zapadalności spada i odwrotnie.


  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›