TYDZIEŃ NA RYNKACH OBLIGACJI – Ilość światowych obligacji z ujemną rentownością zbliżona do rekordowego poziomu z ubiegłego roku

  Jak dotąd światowe rynki obligacji miały w tym roku doskonały okres, po części dzięki bezprecedensowym zachętom pieniężnym ze strony kluczowych banków centralnych. Najszerszy globalny indeks obligacji Bloomberg Barclays notuje znacznie ponadstandardową stopę zwrotu 6,3% od początku roku.

  TYDZIEŃ NA RYNKACH OBLIGACJI – Ilość światowych obligacji z ujemną rentownością zbliżona do rekordowego poziomu z ubiegłego roku Gwałtowny wzrost cen rynkowych obligacji skarbowych i korporacyjnych spowodował między innymi, że od początku roku średnia rentowność obligacji do wykupu na świecie spadła bardzo gwałtownie o 0,55% do obecnego poziomu 0,90%, który jest zbliżony do historycznego minimum. Średnia globalna realna rentowność do terminu zapadalności jest zatem głęboko ujemna.

  W wyniku tych nadzwyczajnych wyników obligacji ilość obligacji z ujemną rentownością do terminu wykupu na świeci wynosi obecnie 16,6 bln USD, co jest blisko rekordowego poziomu 17,0 bln USD w sierpniu ubiegłego roku.

  Biorąc pod uwagę średnią globalną rentowność obligacji do wykupu i ilość obligacji z ujemną rentownością do terminu zapadalności, obligacje jako globalna klasa aktywów są zdecydowanie najdroższe w historii. W związku z tym ich oczekiwana średnia roczna stopa zwrotu w średnim okresie najbliższych pięciu lat jest bardzo słaba.


  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

   

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›