TYDZIEŃ NA RYNKACH OBLIGACJI – Europejskie obligacje korporacyjne o stopniu nieinwestycyjnym są nadal atrakcyjne

  Atrakcyjność obligacji korporacyjnych oceniamy na podstawie marż kredytowych lub spreadów kredytowych, które wskazują premię dochodową powyżej stóp procentowych wolnych od ryzyka. W przypadku europejskich obligacji korporacyjnych o ratingu spekulacyjnym (high-yield), ich indeks średnich marż kredytowych na przełomie roku oscylował wokół historycznie minimów na poziomie 200 punktów bazowych lub 2%.

  TYDZIEŃ NA RYNKACH OBLIGACJI – Europejskie obligacje korporacyjne o stopniu nieinwestycyjnym są nadal atrakcyjne Podczas wybuchu globalnej pandemii Covid-19 w lutym i marcu ceny ryzykownych aktywów, w tym obligacji korporacyjnych, bardzo gwałtownie spadły, powodując wzrost indeksu marży kredytowej do 700 punktów bazowych. Od końca marca ceny obligacji korporacyjnych ponownie gwałtownie wzrosły w następstwie masowego bodźca monetarnego ze strony głównych banków centralnych, na czele z amerykańskim Fedem i Europejskim Bankiem Centralnym. W rezultacie marże kredytowe zaczęły gwałtownie spadać do obecnego poziomu 327 punktów bazowych.

  Wciąż jesteśmy o ponad 100 punktów bazowych powyżej poziomu historycznych minimów z przełomu roku, co moim zdaniem może wskazywać, że marże kredytowe mogą nadal, prawdopodobnie tylko nieznacznie, rosnąć, tak jak ceny rynkowe. Chociaż oczywiście prawdą jest również, że obecny poziom marż kredytowych jest już poniżej długoterminowej średniej wynoszącej około 400 punktów bazowych.

  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
   

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›