TYDZIEŃ NA RYNKACH OBLIGACJI – Europejskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym nie są już tanie

  Pomimo globalnej pandemii Covid-19 i najgłębszej recesji gospodarczej od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 30., europejskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym radziły sobie w tym roku bardzo dobrze, a ich indeks wzrósł o 0,9% od początku roku.

  TYDZIEŃ NA RYNKACH OBLIGACJI – Europejskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym nie są już tanie

  Oceniamy atrakcyjność obligacji korporacyjnych jako klasy aktywów, stosując marże kredytowe lub spready kredytowe, które wskazują premię dochodową obligacji korporacyjnych powyżej stóp procentowych stosunkowo wolnych od ryzyka, tj. rentowności do terminu zapadalności obligacji rządowych stosunkowo wolnych od ryzyka lub swapów procentowych.

  Przed wybuchem globalnej pandemii w lutym europejski indeks marży kredytowych dla przedsiębiorstw posiadających rating na poziomie inwestycyjnym utrzymywał się na najniższym od wielu lat poziomie około 40 punktów bazowych, czyli 0,4%. Dlatego w tamtym czasie europejskie obligacje korporacyjne posiadające rating inwestycyjny były bardzo drogie lub ich wyceny były bardzo wysokie.

  Z powodu globalnej pandemii indeks marży kredytowej gwałtownie wzrósł wraz ze spadkiem cen rynkowych obligacji korporacyjnych. Tegoroczne maksymalne marże kredytowe osiągnęły w połowie marca około 140 punktów bazowych, czyli 1,4%. Jednocześnie wartości te znajdowały się istotnie powyżej poziomu wieloletniej historycznej średniej na poziomie 80 punktów bazowych, czyli 0,8%. Wskazywało to na bardzo atrakcyjną wycenę europejskich obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym w połowie marca.

  Dzięki masowym bodźcom fiskalnym, a przede wszystkim monetarnym, ceny rynkowe obligacji przedsiębiorstw zaczęły silnie rosnąć od końca marca, co m.in. odwzorowało rozwój sytuacji na rynkach akcyjnych. Towarzyszył temu znaczący spadek wskaźnika marży kredytowej do obecnego poziomu 57 punktów bazowych, czyli 0,57%. Obecnie wskaźnik marży kredytowej jest o około 20 punktów bazowych poniżej długoterminowej średniej historycznej, co może wskazywać, że europejskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym nie są już tanie.


  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›