TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH - Światowe rynki akcyjne straciły

    • Tydzień na rynkach finansowych

Ubiegły tydzień nie przyniósł zasadniczo nic nowego w sprawie globalnej gospodarki. Nowe dane makroekonomiczne potwierdziły jedynie, że światowa gospodarka znajduje się obecnie w najgłębszym kryzysie gospodarczym od czasu wielkiego kryzysu w latach 30. XX wieku. Jednocześnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że obecny rozwój jest nawet gorszy niż oczekiwano miesiąc temu w pesymistycznym scenariuszu prognozy dla globalnej gospodarki. Dlatego nie można wykluczyć, że światowa gospodarka spadnie w tym roku o ponad 5%.

TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH - Światowe rynki akcyjne straciły Dla czeskich inwestorów być może najważniejszą wiadomością było raczej pesymistyczne oświadczenie Czeskiego Banku Narodowego w sprawie perspektyw czeskiej gospodarki. Według obecnego scenariusza CNB czeska gospodarka powinna w tym roku spaść o 8%. CNB nie ma obecnie pozytywnego nastawienia do ujemnych stóp procentowych, jednak debatuje wewnętrznie nad szeroką gamą niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej, takich jak luzowanie ilościowe, tj. zakup obligacji skarbowych, kontrola krzywej dochodowości czyli ukierunkowanie rentowności do terminu wymagalności obligacji skarbowych lub nowe zobowiązanie kursowe. W pesymistycznym scenariuszu korona może osłabić się do poziomu 32 CZK/EUR. Korona zareagowała na te raporty znaczącym osłabieniem wobec euro o 1,6% do poziomu 27,59 CZK/EUR i wobec dolara o 1,5% do poziomu 25,55 CZK/USD.

W piątek opublikowane dane o czeskim PKB za pierwszy kwartał. Czeska gospodarka spadła o 3,6% w ujęciu kwartalnym, spadek w ujęciu rocznym wyniósł -2,2%. Wstępna wartość rozwoju PKB była zatem nieco gorsza niż oczekiwano w konsensusie rynkowym +3,4%. Najbardziej znaczący jak dotąd spadek krajowej gospodarki w ujęciu kwartalnym wyniósł 3,5% w pierwszym kwartale 2009 r., doprowadził do tego globalny kryzys finansowy.

Światowe rynki akcyjne według najszerszego indeksu akcyjnego MSCI All Country World spadły o 2,4%. Relatywnie lepiej radziły sobie rynki rozwijające się (emerging markets), które według indeksu MSCI Emerging Markets straciły tylko 1,2 %. Rynki rozwinięte według indeksu MSCI World odpisały 2,6 %.
Globalny indeks obligacji Bloomberg Barclays w zeszłym tygodniu odpisał nieznaczne0,1 %, przy czym średnia globalna rentowność do terminu zapadalności nieznacznie wzrosła o dwa punkty bazowe do 1,07 %. Światowy indeks towarowy S&P GSCI stracił 1,0 %, cena ropy Brent z Morza Północnego umocniła się o 4,9 % do poziomu 33 dolarów za baryłkę.

Michal Stupavský
strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›