TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH - Rynki finansowe nadal nieznacznie rosły

    • Tydzień na rynkach finansowych

W ciągu ostatniego tygodnia rynki finansowe nadal nieznacznie rosły, zarówno akcje, obligacje, jak i surowce. Najszerszy indeks giełdowy MSCI All Country World odnotował wzrost o 0,7%. Znów byliśmy zadowoleni z rynków wschodzących. Indeks MSCI Emerging Markets odnotował wzrost o 1,5% i tym samym przewyższył indeks rynków rozwiniętych MSCI World, który odnotował wzrost tylko o 0,6%. Ku naszej ogromnej satysfakcji, notowania akcji środkowoeuropejskich ponownie znalazły się powyżej średniej, gdyż indeks CECEEUR zanotował wzrost o 1,9%. Ogólnie rzecz biorąc, globalne rynki akcji jako całość pozostają jednak zawyżone, ponieważ nasza globalna wycena Z-Score osiąga 2,4, co nadal jest blisko rekordowego poziomu. Średnia globalna wycena akcji wynosi zatem około 2,4 odchylenia standardowego powyżej średniej historycznej, co jest naprawdę bezprecedensowe.

TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH - Rynki finansowe nadal nieznacznie rosły

Najszerszy światowy indeks obligacji Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond odnotował bardzo niewielki wzrost o 0,1%, podczas gdy średnia globalna rentowność obligacji do wykupu utrzymywała się na poziomie 1,12%. Jednak w ujęciu realnym, skorygowanym o inflację, średnia rentowność obligacji światowych pozostaje głęboko ujemna do terminu zapadalności i wynosi obecnie -2,5%. Rentowność indeksów obligacji korporacyjnych również było bardzo nieznacznie na plusie.

Surowce również radziły sobie dobrze. Globalny indeks towarowy S&P GSCI odnotował wzrost o 2,8%. Cena ropy Brent wzrosła o 3,2% do 72 USD. Złoto osłabiło się o 0,7% do 1890 USD za uncję.

W zeszłym tygodniu dolar znów był bardzo stabilny. Dolarowy indeks DXY, który mierzy zachowanie dolara wobec koszyka innych głównych walut, umocnił się nieznacznie o 0,1% w zeszłym tygodniu. W stosunku do euro dolar umocnił się nieznacznie o 0,2% do 1,217 USD/EUR. Dolar umocnił się również w stosunku do korony o 0,2% do 21,00 CZK/USD. Korona nie zmieniła swojej wartości w stosunku do euro i pozostała na poziomie 25,45 CZK/EUR.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›