TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH - Rynki finansowe kontynuowały wzrost

    • Tydzień na rynkach finansowych

W ciągu ostatniego tygodnia rynki finansowe nadal rosły, zarówno akcje, jaki i obligacje i surowce. Najszerszy na świecie indeks giełdowy MSCI All Country World odnotował wzrost o 1,4 %. Tym razem cieszyły nas przede wszystkim rynki wschodzące. Indeks MSCI Emerging Markets odnotował wzrost o 2,3 % i tym samym przewyższył indeks rynków rozwiniętych MSCI World, który odnotował wzrost o 1,2 %. Wyniki akcji środkowoeuropejskich były, ku naszej wielkiej satysfakcji, ponownie powyżej średniej, ponieważ indeks CECEEUR odnotował wzrost o 2,3 %. Ogólnie rzecz biorąc, globalne rynki akcji jako całość pozostają jednak zawyżone, ponieważ nasza globalna wycena Z-Score osiąga wartość 0,3, co jest nadal blisko rekordowego poziomu. Średnia globalna wycena akcji waha się więc około 2,3 odchylenia standardowego powyżej średniej historycznej.  

TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH - Rynki finansowe kontynuowały wzrost

Najszerszy globalny indeks obligacji, Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, ponownie odnotował bardzo skromny wzrost o 0,3 %, natomiast średnia globalna rentowność obligacji do wykupu spadła o 0,03 punktu procentowego do 1,12 %. Jednak w ujęciu realnym, skorygowanym o inflację, średnia globalna rentowność obligacji do terminu zapadalności pozostaje głęboko ujemna i wynosi obecnie -2,5 %. Wyniki indeksów obligacji korporacyjnych również były bardzo nieznacznie na plusie.

Powodziło się także surowcom. Globalny indeks cen surowców S&P GSCI dopisał zysk 2,5 %. Cena baryłki ropy Brent z Morza Północnego wzrosła o 4,8 % do 70 USD. Złoto wzrosło o 1,4 % do 1903 USD za uncję.

W minionym tygodniu dolar był stabilny. Indeks dolarowy DXY, który mierzy zachowanie dolara w stosunku do koszyka innych głównych walut, w ciągu ostatniego tygodnia nie zmienił się. W stosunku do euro dolar osłabił się nieznacznie o 0,1 % do 1,219 USD/EUR.

  
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.


 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›