TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH - Minimalne ruchy głównych aktywów finansowych

    • Tydzień na rynkach finansowych

W minionym tygodniu nie zauważyliśmy większych ruchów na głównych indeksach akcji i obligacji.

TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH - Minimalne ruchy głównych aktywów finansowych

Najszerszy światowy indeks giełdowy MSCI All Country World zanotował niewielki wzrost o 0,3%. Jednocześnie rynki rozwinięte radziły sobie stosunkowo dobrze, notując zysk na poziomie 0,7% według indeksu MSCI World. Z drugiej strony, rynki wschodzące nie radziły sobie dobrze, według indeksu MSCI Emerging Markets odpisały 2,2%. Ponownie jednak byliśmy zadowoleni z kontynuacji rotacji od akcji wzrostowych do wartościowych, ponieważ indeks MSCI All Country World Value wzrósł o 0,6%, podczas gdy indeks MSCI All Country World Growth Index stracił na wartości 0,1%. Jednocześnie mocno traciły gigantyczne spółki technologiczne, które według indeksu NYSE FANG + straciły na wartości 4,0% i tracą -7,2% od początku miesiąca.

Najszerszy globalny indeks obligacji, Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, zanotował niewielką stratę w wysokości -0,1%, podczas gdy średnia globalna rentowność obligacji do wykupu spadła o 0,03 punktu procentowego do 1,13%. Rentowność najchętniej monitorowanej obligacji, amerykańskiej 10-letniej obligacji skarbowej (US 10-year Treasury Bond), spadła o 0,04 punktu procentowego do 1,68%.

Globalny indeks towarowy S&P GSCI stracił na wartości 0,2%. Ropa Brent wzrosła nieznacznie o 0,1%. Złoto spadło o 0,5% do poziomu 1732 USD za uncję.
 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›