TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH - Inflacja w USA na najwyższym poziomie od 13 lat

    • Tydzień na rynkach finansowych

Dane o inflacji w USA za czerwiec zostały opublikowane w zeszłym tygodniu. Dynamika cen konsumpcyjnych przyspieszyła jeszcze w minionym miesiącu, kiedy roczny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (Consumer Price Index – CPI) wyniósł 5,4%. Obecnie inflacja w największej gospodarce świata znacznie przekracza cel inflacyjny Rezerwy Federalnej USA na poziomie 2%. Jednak przedstawiciele Fed i administracji USA sygnalizowali w ostatnich dniach, że rosnąca inflacja będzie nękać amerykańską gospodarkę dłużej niż pierwotnie oczekiwano i że z pewnością nie powróci ona do celu inflacyjnego na poziomie 2% w nadchodzących miesiącach.

TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH - Inflacja w USA na najwyższym poziomie od 13 lat

Najszerszy światowy indeks giełdowy MSCI All Country World stracił w zeszłym tygodniu 0,6%. Główny amerykański indeks S&P 500 stracił 1,0%. Z kolei środkowoeuropejski indeks giełdowy CECEEUR zanotował niewielki wzrost o 0,5%.

Ogólnie rzecz biorąc, globalne rynki akcji jako całość pozostają zawyżone, a moja globalna wycena Z-Score osiąga 2,3, co jest nadal blisko rekordowego poziomu. Średnia globalna wycena akcji wynosi obecnie około 2,3 odchylenia standardowego powyżej średniej historycznej, co jest naprawdę bezprecedensowe. Dlatego uważam, że w ciągu najbliższych kilku lat zwroty z akcji będą raczej poniżej średniej. Średnia roczna aprecjacja akcji, łącznie z dywidendami, w ciągu najbliższych pięciu lat prawdopodobnie nie przekroczy 5%.

Obligacje notowane były bez większych ruchów w zeszłym tygodniu. Najszerszy światowy indeks obligacji Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond odnotował niewielki wzrost o 0,2%, podczas gdy średnia globalna rentowność obligacji do wykupu spadła o 0,02 pkt proc. do 1,05%. Jednak w ujęciu realnym, skorygowanym o inflację, średnia rentowność globalnych obligacji pozostaje głęboko ujemna do terminu zapadalności, obecnie na poziomie -3,1%. Ujemne, skorygowane o inflację, realne rentowności obligacji do terminu zapadalności określane są mianem represji finansowej (ang. financial repression). Wyniki  indeksów obligacji korporacyjnych również były w okolicach zera.

Jeśli chodzi o moje spojrzenie na obligacje, są one, podobnie jak akcje, obecnie drogie, nawet relatywnie droższe niż akcje. Dlatego uważam, że zyski z obligacji będą w najbliższych latach poniżej średniej w porównaniu z trendami historycznymi.

Surowce nie radziły sobie dobrze w zeszłym tygodniu. Światowy indeks surowcowy S&P GSCI spadł nieznacznie o 0,3%. Cena baryłki ropy Brent z Morza Północnego spadła o 2,6% do 74 USD. Złoto wzmocniło się nieznacznie o 0,2% do 1815 USD za uncję.

Dolar amerykański umocnił się w zeszłym tygodniu. Indeks dolara DXY, który mierzy zachowanie dolara w stosunku do koszyka innych głównych walut, wzmocniony o 0,6%. W stosunku do euro dolar również umocnił się o 0,6% do 1,181 USD/EUR. Korona umocniła się w zeszłym tygodniu. W stosunku do dolara korona umocniła się o 0,6% do poziomu 21,63 CZK/USD a wobec euro korona umocniła się o 1,0% do 25,54 CZK/EUR.
 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.


 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›