TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH - II/02

  • Tydzień na rynkach finansowych

Rozwój sytuacji na światowych rynkach akcji w ubiegłym tygodniu ponownie był zgodny z naszą strukturą portfela:

vykonnost-pl.png
 

 • ​MSCI All Country World, najszerszy globalny indeks akcji, spadł o 0,5%
 • Stosunkowo silny wzrost odnotowały akcje wartościowe (+0,4%) w porównaniu do akcji wzrostowych (-1,4%)

 • Rynki wschodzące (+1,6%) odnotowały lepsze wyniki niż rynki rozwinięte (-0,7%)

 • Akcje amerykańskie odnotowały znaczące straty

 • Z drugiej strony, Europa Środkowa i wschodząca Azja, z Chinami na czele, odnotowały znaczące wzrosty

Globalne rynki obligacji kontynuowały dość silną przecenę w związku z relatywnie jastrzębim Fedem, a także z częściowo jastrzębim zwrotem EBC od ostatniego posiedzenia dwa tygodnie temu. Dlatego też rentowność obligacji nadal rosła, a ceny spadały:

 • Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, najszerszy indeks obligacji globalnych, spadł o 0,7%, przy czym średnia rentowność obligacji globalnych wzrosła o 9 punktów bazowych do 1,78%, a średnia rentowność obligacji globalnych od początku roku wzrosła już o 47 punktów bazowych

 • Rentowność najważniejszego światowego instrumentu obligacyjnego, 10-letniej obligacji rządu USA, wzrosła o 3 punkty bazowe do 1,94%, a od początku roku rentowność ta wzrosła już o 43 punkty bazowe

 • Rentowność niemieckich obligacji rządowych o 10-letnim terminie zapadalności wzrosła o 9 punktów bazowych do 0,30%, a od początku roku rentowność ta wzrosła już o 47 punktów bazowych

 • Indeksy obligacji korporacyjnych również nadal spadały o około pół procenta, co było spowodowane zarówno wzrostem stóp procentowych wolnych od ryzyka (patrz wyżej), w tym wzrostem stóp swapów procentowych, jak i ciągłym wzrostem spreadów kredytowych, szczególnie w przypadku obligacji wysokodochodowych.

Z drugiej strony, czeskie obligacje rządowe w lutym nieznacznie skorygowały straty z poprzedniego okresu, a indeks czeskich obligacji rządowych zyskał w zeszłym tygodniu 0,1%.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›