Trwa korekta na rynkach finansowych

    • Tydzień na rynkach finansowych

Korekta na rynkach finansowych w ubiegłym tygodniu wciąż postępowała, a główne klasy aktywów finansowych spadały trzeci tydzień z rzędu. Rynki akcji według najszerszego globalnego indeksu akcji MSCI All Country World odpisały 2,6%. Największe straty odnotowały akcje chińskie (MSCI China -4,1 %) i japońskie (MSCI Japan -0,4 %). 

Trwa korekta na rynkach finansowych

Jeśli chodzi o obligacje, najszerszy indeks obligacji globalnych, Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, stracił 1,2 %. Od początku roku ten kluczowy benchmark obligacji znajduje się na lekkim minusie -0,4 %. Rentowność obligacji do wykupu tym samym w ubiegłym tygodniu ponownie miała wyraźny trend wzrostowy. W efekcie średnia rentowność obligacji globalnych liczona przez agencję Bloomberg wzrosła o 13 pkt. bazowych do 3,83 %, a rentowność 10-letnich obligacji amerykańskiego rządu również wzrosła o 13 pkt. bazowych do 3,94 %. W przypadku surowców, indeks Bloomberg Commodity stracił w ubiegłym tygodniu 0,9 %.


Głównym powodem spadku akcji i obligacji w ciągu ostatnich trzech tygodni jest prawdopodobnie fakt, że globalny proces dezinflacyjny jest dość powolny.
Rzeczywiście, średnia globalna stopa inflacji obliczana przez agencję Bloomberg zatrzymała się ostatnio na poziomie 9 % i jak na razie nie wykazuje znaczących oznak szybkiego spadku bliżej celów inflacyjnych banków centralnych. Wydaje się więc, że banki centralne są dalekie od wygrania walki z inflacją i z dużym prawdopodobieństwem będą musiały utrzymywać podstawowe stopy procentowe na silnie podwyższonym poziomie znacznie dłużej, niż średnio sądzili inwestorzy jeszcze kilka miesięcy temu.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›