Z histórie

Conseq Finance, a.s.

               ...pár slov o zakladateľovi

Spoločnosť Conseq Finance bola založená v lete 1994 za účelom obchodovania s cennými papiermi. V jeseni toho istého roku jej Ministerstvo financií ČR udelilo na túto činnosť licenciu.

Na českom finančnom trhu začala spoločnosť aktívne podnikať v jari 1995 a okrem základného imania vo výške 300 tis. Kč disponovala len odvahou, schopnosťami a entuziazmom svojich zakladateľov - Jana Vedrala, Aureliano Tepperviena a Jiřího Kaňáka -, ktorých v závere roka významne posilnil štvrtý spoločník - Tomáš Sysel. Vo svojich začiatkoch sa špecializovala na obchodovanie s cennými papiermi s fixným výnosom. V tejto oblasti sa bezprostredne po prvom roku svojej činnosti zaradila medzi popredných obchodníkov s cennými papiermi na českom trhu.

V roku 1996 Conseq Finance vstúpila na Burzu cenných papierov Praha, získala od ČNB devízovú licenciu a stala sa členom prestížnej skupiny priamych účastníkov aukcií štátnych dlhopisov.

V nasledujúcich rokoch Conseq Finance rozšírila spektrum svojich činností o obchodovanie s akciami, oblasť firemných financií a najmä o obhospodarovanie individuálnych portfólií a management a distribúciu podielových fondov, ktoré neskôr previedla na svoju dcérsku spoločnosť Conseq Investment Management, a. s.. Z pohľadu obratu obchodov s cennými papiermi sa Conseq Finance stala v roku 1997 najväčším nebankovým obchodníkom s cennými papiermi v Českej republike a túto pozíciu si udržala až do konca roku 2002, kedy utlmila brokerskú činnosť.

Conseq Investment Management, a.s.

               ...zrodenie nezávislého investičného manažéra

Rast významu služieb investičného managementu v rámci Conseq Finance a potreba oddeliť ich poskytovanie od ostatných obchodných aktivít firmy vyústili v závere roku 2000 v rozhodnutie založiť stopercentnú dcérsku spoločnosť špecializovanú len na investičný management. V novembri 2000 bola teda jediným akcionárom - spoločnosťou Conseq Finance - založená Conseq Investment Management, a.s., a na začiatku nasledujúceho roka, po obdŕžaní príslušnej licencie, na ňu boli prevedené všetky doterajšie aktivity Conseq Financie v oblasti obhospodarovania individuálnych portfólií (vrátane pracovného tímu pod vedením riaditeľky Hany Blovskej). V rokoch 2001-2002 sa Conseq Investment Management sústredil na získanie nových klientov a dobudovanie zázemia (informačný systém, systém riadenia rizík, internej procedúry, reporting atď.). Objem obhospodarovaných aktív sa v tomto období zdvojnásobil, čím spoločnosť pevne zakotvila medzi najvýznamnejšími investičnými manažérmi v Českej republike.
Ďalším medzníkom v živote Conseq Investment Management bol rok 2003. Spoločnosť prevzala od Conseq Finance management fondov Conseq Invest PLC a rozšírila svoje podnikateľské aktivity o distribúciu podielových listov otvorených investičných fondov, a to nielen fondov Conseq Invest, ale aj fondov svojich obchodných partnerov BNP Paribas Asset Management (fondy Parvest) a Franklin Templeton Investments. V budovaniu distribučných kanálov Conseq Invesment Management nadviazala na činnosť, ktorú až do konca roka 2003 vykonávala materská spoločnosť Conseq Finance.

Okrem zmien v podnikateľskej činnosti došlo v roku 2003 k významným zmenám v akcionárskej štruktúre a managementu spoločnosti:

  • V januári 2003 uplatnila Hana Blovská opciu na nákup 20% akcií spoločnosti Conseq Investment Management a v marci sa stala 20% akcionárom tejto spoločnosti.
  • V priebehu roka sa akcionári Conseq Finance tiež dohodli, že odkúpia od Conseq Finance zostávajúcich 80% akcií Conseq Investment Management, a to v rovnakom pomere, v ktorom sa vtedy podieľali na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Conseq Finance. K realizícii tejto transakcie došlo v decembri 2003. 
  • Pracovný tím Conseq Investment Management posilnil Jan Vedral – jeden zo zakladateľov, dlhoročný predseda predstavenstva a riaditeľ Conseq Finance - a stal sa hlavným investičným manažérom a predsedom predstavenstva.

V súčasnosti je Conseq Investment Management pevnou súčasťou kapitálového trhu v Českej republike. Objemom obhospodarovaného majetku sa Conseq Investment Management radí medzi najväčších investičných manažérov v Českej republike.

O spokojnosť klientov, ktorými sú najmä domáci inštitucionálni investori, domáce priemyselné podniky, v menšej miere aj municipality a takisto aj významná skupina privátnych klientov, sa stará stabilizovaný a veľmi kvalitný profesionálny tím.

Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.