Rentowność obligacji do terminu zapadalności jest najwyższa od 2008 r.

    • Tydzień na rynkach finansowych

Obligacje jak dotąd nie radzą sobie dobrze w sierpniu. Najszerszy globalny indeks obligacji, Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, stracił w sierpniu już 2,3 %. Wiąże się to ze stosunkowo gwałtownym wzrostem rentowności obligacji do terminu zapadalności. Średnia globalna rentowność obligacji do terminu zapadalności wzrosła zatem do tej pory w sierpniu o 16 punktów bazowych i przekroczyła ważny poziom nieco ponad 4 % pod koniec ubiegłego tygodnia. Rentowność obligacji do terminu zapadalności osiągnęła zatem najwyższy poziom od 2008 r. w ujęciu globalnym. Koszt kapitału dłużnego wzrósł zatem bardzo gwałtownie w ciągu ostatnich dwóch lat, co oczywiście stanowi poważny problem dla nadmiernie zadłużonych podmiotów gospodarczych.

Rentowność obligacji do terminu zapadalności jest najwyższa od 2008 r. Żadna z głównych klas aktywów inwestycyjnych nie radziła sobie dobrze w ubiegłym tygodniu. Akcje według najszerszego globalnego indeksu MSCI All Country World straciły 2,6 %, obligacje według najszerszego globalnego indeksu obligacji Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond straciły 0,8 %, a surowce według Bloomberg Commodity straciły 1,3 %.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›