Presja inflacyjna w gospodarce czeskiej pozostaje bardzo silna

    • Tydzień na rynkach finansowych


Dynamika światowej gospodarki ma się obecnie całkiem dobrze, pomimo ostatnich dużych napięć w sektorze bankowym. Tak przynajmniej wynika z marcowych odczytów globalnych indeksów PMI (Purchasing Managers Indices). Światowy złożony indeks menedżerów zakupów wzrósł z 52,1 pkt w lutym do 53,4 pkt w marcu. Wartość tego niezwykle ważnego indeksu wzrosła tym samym znacznie powyżej krytycznego progu 50 punktów, który oddziela światową ekspansję gospodarczą od światowego skurczu gospodarczego, a jednocześnie jest zgodna ze względnie przyzwoitym wzrostem gospodarki światowej. Szczególnie dobrze radzi sobie sektor usług, którego globalny indeks PMI usług wzrósł do 54,4 punktu, natomiast sektor przemysłowy znajduje się w stagnacji lub nieznacznie spada, a jego globalny indeks PMI spadł do 49,6 punktu.

Presja inflacyjna w gospodarce czeskiej pozostaje bardzo silna davaj-1.pngWe wtorek Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował nową kwartalną prognozę światowej gospodarki - World Economic Outlook. Według niej gospodarka światowa ma wzrosnąć w tym roku o 2,8%, co oznacza niewielki spadek - o jedną dziesiątą punktu procentowego - w porównaniu z poprzednią prognozą ze stycznia. Głównym motorem wzrostu światowej gospodarki pozostaje oczywiście wschodząca Azja - ten region gospodarczy ma wzrosnąć w tym roku o 5,3%. Jednocześnie jednak Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że nowa prognoza jest obarczona skrajną niepewnością, a ryzyka dla niej są wychylone znacznie w dół.
WEO-april23.pngW środę ukazały się dane o inflacji w USA za marzec, które mniej więcej pokryły się z oczekiwaniami rynku. Kluczowym wnioskiem z tego nowego zestawu danych o inflacji jest to, że presja inflacyjna pozostaje niezwykle silna w największej gospodarce świata. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia zmiennych cen energii i żywności i jest najlepszym wskaźnikiem fundamentalnej presji inflacyjnej popytu w danej gospodarce, wzrosła nieznacznie do 5,6% w skali roku i 0,4% w skali miesiąca. Dane te wyraźnie wskazują, że inflacja w USA nie spadła jeszcze znacząco i że nadal jest daleko od 2% celu inflacyjnego Fed, który w związku z tym prawdopodobnie będzie zmuszony do dalszego podnoszenia podstawowych stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu w maju.
IH-23.png
W czwartek opublikowano dane o czeskiej inflacji za marzec. Stopa inflacji zasadniczej spadła dość znacząco, o 1,7 punktu procentowego rok do roku, z 16,7% w lutym do 15,0% w marcu. Spadek czeskiej inflacji wynikał przede wszystkim z wysokiej bazy porównawczej z poprzedniego roku oraz niższych cen energii. Spadła również inflacja bazowa, z 12,1% do 11,5% rok do roku. Z mojego analitycznego punktu widzenia dość negatywny był jednak fakt, że inflacja bazowa wzrosła o jedną dziesiątą punktu procentowego z 0,6% do 0,7% miesiąc do miesiąca. Dane dotyczące inflacji bazowej w ujęciu rok do roku i miesiąc do miesiąca wyraźnie wskazują, że presja inflacyjna jest nadal bardzo silna w gospodarce czeskiej, a ponadto oczekiwania inflacyjne wydają się być zakotwiczone znacznie powyżej 2 % celu inflacyjnego w chwili obecnej, nawet biorąc pod uwagę fakt, że płace nominalne w gospodarce czeskiej rosną obecnie w stosunkowo szybkim tempie ponad 10 % rok do roku. Dlatego Narodowy Bank Czech nie będzie w stanie obniżyć podstawowych stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Obecna prognoza CNB zakłada, że inflacja osiągnie cel 2% w pierwszej połowie przyszłego roku. Jestem jednak zdania, że biorąc pod uwagę wciąż bardzo wysoką inflację bazową, presja inflacyjna w gospodarce czeskiej z pewnością nie spadnie tak szybko, a inflacja zbliży się ostatecznie do celu 2% znacznie później, być może dopiero w drugiej połowie 2025 roku. Pogląd ten podzielają również ekonomiści amerykańskiego banku inwestycyjnego Goldman Sachs.
Untitled-1.pngJeśli chodzi o sytuację na rynkach finansowych w minionym tygodniu, to lepsze wyniki osiągały akcje, a najszerszy globalny indeks akcji, MSCI All Country World, zyskał 1,3%. Od początku roku zyskał on już 8,1%. Z drugiej strony, obligacje nie radziły sobie dobrze, a najszerszy globalny indeks obligacji, Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, stracił 0,5%. Jednak od początku roku wzrósł o 3,2%. Globalne rynki surowców, według Bloomberg Commodity, zyskały w ubiegłym tygodniu 1,5%.
velkygrafPL.png
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›