Polska wykazała skumulowany wzrost gospodarczy na poziomie około 11% ​

    • Tydzień na rynkach finansowych

Brytyjska firma analityczna, Oxford Economics, opublikowała zaktualizowany wykres skumulowanej dynamiki PKB krajów Unii Europejskiej od ostatniego okresu przed pandemią w czwartym kwartale 2019 roku. Polska wykazała skumulowany wzrost gospodarczy na poziomie około 11%, a Węgry i Słowacja 6%. Z drugiej strony niestety, czeska gospodarka wciąż znajduje się na ostatnim miejscu, będąc jedyną gospodarką w Unii Europejskiej, która wciąż znajduje się poniżej poziomu sprzed pandemii. Strefa euro jako całość wzrosła łącznie o około 4%.

Polska wykazała skumulowany wzrost gospodarczy na poziomie około 11% ​ W środę opublikowano inflację w USA za kwiecień. Wszystkie opublikowane wartości były mniej więcej zgodne z oczekiwaniami analityków. Zarówno inflacja zasadnicza, jak i inflacja bazowa w ujęciu miesięcznym spadły z 0,4% do 0,3%, zatem nastąpiło pewne złagodzenie. Niemniej jednak, nawet w ujęciu rocznym, wartość ta jest nadal znacznie powyżej celu inflacyjnego Fed wynoszącego 2%, a zatem obniżka stopy fed funds rate najprawdopodobniej nadal nie jest przedmiotem obrad.

Jednocześnie rynki finansowe, poprzez kontrakty na instrumenty pochodne Fed Funds Futures, wyceniają obecnie pierwszą obniżkę stopy funduszy federalnych o ćwierć punktu procentowego na wrześniowym lub listopadowym posiedzeniu Fed.

Źródło: Bloomberg
 
Jeśli chodzi o czeskie obligacje skarbowe (CZGB), rentowność do terminu zapadalności zarówno dwuletnich, jak i dziesięcioletnich obligacji wynosi obecnie 4,2%, więc nachylenie krzywej dochodowości, czyli premia terminowa (term premium), wynosi obecnie zero. Jednocześnie długoterminowa mediana premii terminowej wynosi 1,0%, co również odpowiada argumentowi inwestycyjnemu w tym sensie, że obligacja o dłuższym terminie zapadalności powinna mieć wyższą rentowność do wykupu ze względu na wyższe ryzyko dla zawsze nieco niepewnej przyszłej inflacji lub deficytu budżetu państwa, co w istotny sposób wpływa na aktywność emisyjną Ministerstwa Finansów na rynku pierwotnym. W związku z tym nadal uważamy, że obecny poziom premii terminowej, wynoszący 0%, jest zbyt niski. Jest to jeden z kluczowych powodów, dla których w czeskich obligacjach skarbowych nadal utrzymujemy silną niedowagę duracji lub ryzyko stopy procentowej, lub dlaczego preferujemy krótsze terminy zapadalności i emisje o zmiennym oprocentowaniu (FRN) lub rynek pieniężny poprzez dwutygodniowe operacje repo z CNB.

Jeśli chodzi o wydarzenia na rynkach finansowych w ubiegłym tygodniu, pozytywne nastroje na rynkach akcji z poprzedniego tygodnia były kontynuowane. Globalny indeks akcji MSCI All Country World odnotował wzrost o 1,6, przy czym Chiny były najlepiej radzącym sobie rynkiem regionalnym, a indeks MSCI China odnotował znacznie ponadprzeciętny wzrost o 3,9%. Jednocześnie główny amerykański indeks akcji, S&P 500, odnotował nowy historyczny szczyt, po raz pierwszy zamykając się powyżej poziomu 5 300 punktów.

Obligacje również radziły sobie bardzo dobrze, a globalny indeks obligacji Bloomberg Global-Aggregate zyskał 0,7%, podczas gdy średnia globalna rentowność do terminu zapadalności spadła o 4 punkty bazowe do 3,90%. Wyjątkiem były jednak czeskie obligacje skarbowe, których indeks stracił 0,4%.

Rynki surowców również radziły sobie dobrze, a globalny indeks surowców Bloomberg Commodity zyskał 3,0%. Złoto osiągnęło nowy rekord wszech czasów, zamykając się po raz pierwszy powyżej 2 400 USD za uncję trojańską. Ponadto srebro również miało wyjątkowy tydzień, zyskując w ciągu ostatniego tygodnia prawie 10%.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›