Pojęcia: benchmark i indeks

    Co oznacza, że fundusz przekroczył swój benchmark? Dlaczego inwestorzy śledzą wyniki indeksów? Co właściwie oznaczają benchmark i indeks?

    Jeśli masz problem ze zrozumieniem niektórych terminów, które spotykasz w wywiadach inwestycyjnych lub artykułach, obejrzyj poniższe video, w którym Key Account Manager Jozef Mika wyjaśnia podstawowe pojęcia: benchmark i indeks.

    Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›