Podsumowanie kondycji polskiej gospodarki i rynków finansowych w 2022 r.

    • Komentarz dnia

Dynamika polskiej gospodarki była w ostatnim roku mocno powyżej normy, a najnowsze szacunki analityków sugerują, że PKB Polski wzrósł w 2022 roku o 5 %. Jest to z pewnością spore osiągnięcie w porównaniu z szacowanymi obecnie na 2 % Czechami. Z kolei poziom inflacji w Polsce wzrósł w ubiegłym roku o około 14 %, co jest mniej więcej zgodne z presją cenową w Czechach.

Podsumowanie kondycji polskiej gospodarki i rynków finansowych w 2022 r.

Na rynkach finansowych polskie akcje w ubiegłym roku nie wypadły najlepiej - indeks warszawskiej giełdy WIG 30 spadł o 27 %, czyli znacznie więcej niż 16 % spadek praskiego indeksu PX. Indeks polskich obligacji skarbowych odpisał 6 %, co jest nieco lepszym wynikiem niż 8 % spadek indeksu czeskich obligacji skarbowych. Tymczasem rentowność do wykupu polskich obligacji skarbowych o 10-letnim terminie zapadalności zakończyła rok 2022 na poziomie 6,8 %, co było nieco bardziej atrakcyjne w porównaniu z analogiczną rentownością czeską na poziomie 5,10 %.

Jeśli chodzi o polskiego złotego, to osłabił się on o 2 % wobec euro z 4,60 zł do 4,71 PLN/EUR, natomiast czeska korona umocniła się o 1 % wobec euro. Należy jednak dodać, że Narodowy Bank Polski nie interweniował na rzecz złotego w ciągu minionego roku w sposób systematyczny jak Narodowy Bank Czech.

Nasz subfundusz Conseq Polskich Obligacji osiągnął w ubiegłym roku bardzo dobre wyniki w ujęciu względnym, bowiem odnotował lekko dodatni wynik absolutny +0,1 %, natomiast benchmark subfunduszu spadł o znaczące 5,6 %. Względna przewaga naszego subfunduszu wyniosła zatem bardzo znaczące +5,7 %.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›