Nowa prognoza MFW dla światowej gospodarki

    • Tydzień na rynkach finansowych

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował we wtorek nową kwartalną prognozę dla światowej gospodarki, World Economic Outlook (WEO). Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się teraz, że światowa gospodarka spowolni do 3,0 % w tym roku po 3,5 % wzroście w ubiegłym roku i spowolni nieco bardziej do 2,9 % w przyszłym roku. Gospodarki wschodzące będą jednak nadal głównym motorem wzrostu światowej gospodarki, która ma wynieść 4,0 % w tym i przyszłym roku. Dynamika wzrostu gospodarek rozwiniętych będzie znacznie słabsza, przy czym oczekuje się, że gospodarki rozwinięte dodadzą tylko 1,5 % w tym roku i 1,4 % w przyszłym roku.

Nowa prognoza MFW dla światowej gospodarki

Wśród głównych regionów światowej gospodarki, Azja wschodząca (Chiny, Indie, Indonezja itp.) nadal będzie absolutnie kluczowym czynnikiem napędzającym światowy wzrost gospodarczy, przy czym oczekuje się, że region ten wzrośnie o 5,2 % w tym roku i 4,8 % w przyszłym roku. Warto również zauważyć, że ten region gospodarczy odpowiada obecnie za bezprecedensowe dwie trzecie wzrostu całej światowej gospodarki. Wzrost w gospodarce amerykańskiej powinien być nadal stosunkowo przyzwoity, przy czym największa gospodarka świata doda 2,1 % w tym roku i spowolni do 1,5 % w przyszłym roku. Bez wątpienia głównym problemem światowej gospodarki jest obecnie Europa, która cierpi z powodu znacznie ponadprzeciętnych cen energii i ogromnej biurokracji. Pod tym względem szczególnie Niemcy zyskują ostatnio na popularności. W związku z tym oczekuje się, że gospodarka strefy euro doda tylko 0,7 % w tym roku i przyspieszy w 2024 r., ale oczekiwany wzrost o 1,2 % w przyszłym roku z pewnością nie jest również świetnym wynikiem.

Spośród głównych gospodarek w najgorszej sytuacji znajdują się Niemcy, gdzie Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się w tym roku recesji, tj. spadku PKB o 0,5 %. Dla kontrastu, najlepiej radzącym sobie regionem jest wspomniana wcześniej wschodząca Azja. Pod tym względem oczekuje się, że gospodarka indyjska wzrośnie w tym roku o 6,3 %, a chińska o 5,0 %. Jeśli chodzi o czeską gospodarkę, obecnie ociera się ona o recesję. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje jedynie 0,2 % wzrostu czeskiej gospodarki w całym 2023 roku. Według prognoz agencji Bloomberg, czeska gospodarka znajduje się aktualnie w nieco gorszej sytuacji, szacując, że w tym roku będzie ona oscylować wokół zera.

Obecną słabość europejskiej gospodarki, a tym samym gospodarki niemieckiej i czeskiej, dobrze ilustrują również wskaźniki PMI (Purchasing Managers Indices). Kluczowym kryterium w tych indeksach jest 50-punktowy próg, który oddziela ekspansję gospodarczą od kurczenia się gospodarki. Złożony wskaźnik PMI dla strefy euro i Niemiec znajduje się obecnie znacznie poniżej 50-punktowego progu, co wyraźnie ilustruje recesyjne tendencje gospodarcze w naszym regionie. Słabość gospodarcza jest szczególnie widoczna w sektorze przemysłowym, a indeksy PMI w przemyśle w strefie euro, Niemczech i Czechach oscylują obecnie wokół bardzo niskiego poziomu zaledwie 40 punktów.

Wracając na chwilę do nowej prognozy MFW dla światowej gospodarki, jeśli chodzi o perspektywy inflacyjne, MFW oczekuje obecnie, że stopy inflacji w kluczowych gospodarkach nie zbliżą się do dwuprocentowego celu inflacyjnego, przy czym MFW spodziewa się, że średnia globalna stopa inflacji pozostanie na wciąż mocno podwyższonym poziomie 5,8 % przez cały rok 2024. Prognoza tej wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej jest wyraźnie sprzeczna z oczekiwaniami Narodowego Banku Czech, który spodziewa się, że czeska gospodarka osiągnie cel inflacyjny na poziomie 2 % w pierwszej połowie przyszłego roku.

Naszym zdaniem głównym globalnym ryzykiem proinflacyjnym na chwilę obecną jest niezwykle luźna polityka fiskalna, która zasila gospodarki nowo wykreowanymi pieniędzmi, w szczególności poprzez masową emisję nowych obligacji skarbowych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych deficyt budżetowy na koniec drugiego kwartału i za ostatnie 12 miesięcy wyniósł niezwykle wysokie 8,5 % PKB. A jednak amerykański rynek pracy jest nadal bardzo napięty, z rekordowo niską stopą bezrobocia, a jednocześnie gospodarka USA nie znajduje się jeszcze w recesji. Uważamy, że gdy recesja dotknie największą gospodarkę świata, deficyt budżetowy może z łatwością przekroczyć 15 % PKB.

W związku z tym, w środę Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował aktualizację półrocznej analizy finansów publicznych pod tytułem Fiscal Monitor. Pierwszy wykres przedstawia prognozę deficytów budżetowych w relacji do PKB dla głównych gospodarek na cały bieżący rok. Oczekuje się, że czeski deficyt budżetowy osiągnie 4,1 % w całym 2023 r., co oczywiście samo w sobie jest nadal mocno zawyżoną wartością, ale nie jest to nic wyjątkowego w porównaniu międzynarodowym, biorąc pod uwagę, że średni deficyt budżetowy w gospodarkach rozwiniętych ma wynieść około 5,2 %.

Drugi wykres przedstawia oczekiwany poziom całkowitego długu publicznego do PKB na koniec tego roku. Pod tym względem Czechy również radzą sobie stosunkowo dobrze, z oczekiwanym wskaźnikiem zadłużenia na poziomie 45 %. Problemem jest jednak oczywiście bardzo silna dynamika wzrostu wskaźnika zadłużenia w ostatnich latach, przy czym wskaźnik długu publicznego do PKB dla czeskiej gospodarki jeszcze w 2019 r. wynosił "tylko" 30 %.

W oparciu o dane dostępne od 1994 r., średnie oprocentowanie kart kredytowych w USA osiągnęło 21,2 %, co stanowi nowy rekord w historii. Wydatki konsumpcyjne stają się zatem bardzo kosztowne dla amerykańskich gospodarstw domowych, co znacznie spowalnia dynamikę prywatnego sektora amerykańskiej gospodarki.

Wyceny amerykańskich start-upów z kapitałem wysokiego ryzyka (venture capital) osiągnęły maksimum pod koniec 2021 r., czyli w okresie rekordowo taniego pieniądza i praktycznie zerowych stóp procentowych, w tym polityki luzowania ilościowego (quantitative easing - QE). Od tego czasu wyceny spółek venture capital spadły o około 50 %, co jest bezpośrednim skutkiem szybkiego wzrostu podstawowych stóp procentowych amerykańskiego Fed, który od rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp w marcu ubiegłego roku podniósł już stopę fed funds o 525 punktów bazowych z 0,25 % do 5,50 %. Finansowanie tych firm stało się zatem znacznie droższe i nie możemy się dziwić, że wiele z nich stopniowo popada w problemy natury finansowej i egzystencjalnej.

W czwartek opublikowano bardzo ważne dane o inflacji w USA za wrzesień. Generalnie, dane te były nieco wyższe niż oczekiwania rynkowe. Inflacja bazowa wyniosła 0,3 % miesiąc do miesiąca. Gdyby wartość ta została zannualizowana, nadal byłaby nieco wyższa niż cel inflacyjny wynoszący 2 %. Roczna inflacja bazowa wyniosła 4,1 %, ponad dwukrotnie przekraczając cel inflacyjny. Na chwilę obecną Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych jest zatem daleka od wygrania walki z rosnącymi cenami konsumpcyjnymi i dlatego będzie musiała utrzymać kluczową stopę funduszy federalnych na mocno podwyższonym poziomie przez długi czas ("higher for longer").

Jeśli chodzi o wydarzenia na rynkach finansowych w ubiegłym tygodniu, dolar amerykański umocnił się na rynkach walutowych. W rezultacie indeks dolara DXY umocnił się o 0,6 %, a w stosunku do euro dolar wzrósł o 0,7 % do 1,051 EUR/USD. Korona osłabiła się o 1,3 % w stosunku do dolara do 23,44 USD/CZK i o 0,9 % w stosunku do euro do 24,67 EUR/CZK.
Rynki akcji nieznacznie zyskały, a najszerszy globalny indeks akcji, MSCI All Country World, zyskał 0,7 %. Spośród monitorowanych indeksów, największy wzrost odnotował indeks akcji środkowoeuropejskich CECEEUR, który wzrósł o bardzo solidne 4,1 %.
Rynki obligacji również radziły sobie dobrze, a najszerszy globalny indeks obligacji, Bloomberg-Global Aggregate, zyskał 0,7 %, natomiast średnia globalna rentowność do terminu zapadalności spadła o 8 punktów bazowych do 4,23 %. Indeks czeskich obligacji skarbowych zyskał ponadprzeciętne 1,9 %.
Rynki surowców również radziły sobie dobrze, a globalny indeks surowców Bloomberg Comodity zyskał 2,8 %. Cena ropy Brent z Morza Północnego wzrosła nawet o 7,5 % do 91 USD za baryłkę.
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›