Na rynkach finansowych utrzymują się pozytywne nastroje

    • Tydzień na rynkach finansowych

W ubiegłym tygodniu utrzymywały się pozytywne nastroje na rynkach finansowych. Akcje, obligacje i surowce rosły. Rynki finansowe kontynuowały więc falę wzrostową, prawdopodobnie ze względu na fakt, że z perspektywy globalnej prawdopodobnie osiągnęliśmy już szczyt inflacji. W związku z tym w najbliższym czasie inflacja w gospodarce światowej będzie prawdopodobnie spadać, choć tylko bardzo nieznacznie i stopniowo. Jednocześnie stopy inflacji w całej gospodarce światowej jeszcze przez bardzo długi czas nie osiągną celów inflacyjnych kluczowych banków centralnych na poziomie 2%. Oczekujemy, że najwcześniej inflacja może zbliżyć się do 2% w stosunku do średniej światowej w 2024 r.

Na rynkach finansowych utrzymują się pozytywne nastroje

MSCI All Country World, najszerszy globalny indeks akcji, zyskał 1,3 %. Szczególnie cieszy nas fakt, biorąc pod uwagę naszą globalną alokację akcji, że rynki wschodzące wypadły znacznie lepiej (MSCI Emerging Markets +3,5 %) niż rynki rozwinięte (MSCI World +1,1 %).

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, najszerszy indeks obligacji globalnych, zyskał 1,6 %, zaś średnia globalna rentowność do wykupu spadła o 13 punktów bazowych do 3,42 %.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›