Międzynarodowy Fundusz Walutowy poprawia prognozy dla światowej gospodarki

    • Komentarz dnia

W poniedziałek Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował nową kwartalną prognozę dla światowej gospodarki (World Economic Outlook). Co ciekawe, MFW nieznacznie podwyższył swoje prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla inwestorów.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy poprawia prognozy dla światowej gospodarki

Oczekuje się, że gospodarka światowa jako całość wzrośnie w tym roku o 2,9 %, co oznacza wzrost o 0,2 punktu procentowego w stosunku do poprzedniej prognozy z października. Szczególnie ucieszył nas fakt, że MFW znacząco podniósł swoją prognozę wzrostu dla Azji wschodzącej o 0,4 punktu procentowego do 5,3 %. A jeśli chodzi o najważniejszą gospodarkę regionu, czyli Chiny, to ich prognoza wzrostu gospodarczego na ten rok została nawet podniesiona o 0,8 punktu procentowego do 5,2 %.

W ramach naszej globalnej alokacji akcji, stawiamy obecnie mocno na region Azji Wschodzącej, a wyższy niż wcześniej oczekiwany wzrost gospodarczy powinien przyczynić się do silniejszych fundamentów korporacyjnych (przychody, zyski, przepływy pieniężne) dla spółek giełdowych w tym regionie, co z kolei powinno wpłynąć na lepsze wyniki ich akcji w nadchodzącym okresie.

Jeśli chodzi o prognozę średniego światowego wskaźnika inflacji, to zmiana w stosunku do poprzedniej październikowej prognozy była z kolei niekorzystna, gdyż MFW podniósł swoje szacunki na ten rok o 0,1 punktu procentowego do 6,6 %. Odnośnie do przyszłego, 2024 roku, nawet w trakcie jego trwania średnia globalna inflacja raczej nie zbliży się do celów inflacyjnych banków centrálních wynoszących 2%, o czym świadczy fakt, że MFW szacuje średnią globalną inflację cen konsumpcyjnych w przyszłym roku na wciąż mocno podwyższonym poziomie 4,3 %.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›