Michal Stupavský: Zwiększamy wagę akcji

  Na posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego w czwartek 21 lipca podjęliśmy decyzję o zwiększeniu udziału akcji we wszystkich regionach rynku kapitałowego. Tym samym przesunęliśmy globalną alokację akcji z lekkiego niedoważenia do wagi neutralnej. Powodów tej decyzji było kilka. 

  Michal Stupavský: Zwiększamy wagę akcji

  Po pierwsze, od rekordowego poziomu 16 listopada 2021 r. najszerszy globalny indeks akcji, MSCI All Country World, spadł o bardzo znaczące 20 procent, a zatem akcje stały się znacznie tańsze.

  Po drugie, ten spadek akcji przełożył się na znacznie atrakcyjniejsze obecne wyceny akcji.
  O ile 16 listopada 2021 roku globalny Buffett Valuation Indicator - zdefiniowany jako stosunek kapitalizacji globalnego rynku akcji do globalnego nominalnego PKB - znajdował się na ogromnie zawyżonym poziomie 144 procent, to obecnie wartość tego globalnego wskaźnika wyceny wynosi znacznie bardziej komfortowe 104 procent, czyli mniej więcej na poziomie długoterminowej średniej plus jedno odchylenie standardowe. Tak więc akcje nadal zdecydowanie nie są teraz ultra tanie, ale jednak są znacznie tańsze niż w listopadzie ubiegłego roku. Jednocześnie inny wskaźnik wyceny akcji na świecie, P/E, wynosi obecnie 16, czyli znacznie poniżej swojej długoterminowej historycznej średniej wynoszącej 21.

  Trzecim kluczowym powodem naszej decyzji inwestycyjnej jest stosunkowo zadowalający obraz makroekonomiczny na świecie. Choć z pewnością możemy mówić o lekkiej globalnej stagflacji, czyli bardzo słabym wzroście gospodarczym i jednocześnie mocno podwyższonej inflacji powyżej celów inflacyjnych banków centralnych, to z pewnością według zgodnych szacunków ekonomistów nie wygląda to obecnie na dramatyczną i głęboką recesję gospodarczą. 

  Po czwarte i ostatnie, według różnych miękkich wskaźników nastrojów rynkowych, duzi inwestorzy instytucjonalni są obecnie bardzo ostrożnie nastawieni z mocno ponadprzeciętną ilością gotówki. To powinno wskazywać, na podstawie naszych historycznych doświadczeń jako inwestorów kontrariańskich, że może nastąpić odwrócenie trendu giełdowego dość szybko. Podsumowując, uważamy, że globalne rynki akcji powinny solidnie wzrosnąć w ciągu najbliższych trzech-czterech miesięcy, korygując wcześniejsze wysokie straty.  Źródło: FXstreet.cz
   

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›