Michal Stupavský: Analizujemy twarde i miękkie dane

  W ramach inwestycyjnej tematyki październikowego wydania Bankovnictví, redakcja zapytała zarządzających czeskimi portfelami, jak zmienili swoją strategię inwestycyjną w świetle zmian gospodarczych, które dosłownie przerwały ponad dekadę "inwestycyjnej prosperity".

  Michal Stupavský: Analizujemy twarde i miękkie dane

  Po długim okresie bogactwa i dobrobytu rynki przeżywają spowolnienie, a środowisko wyższych stóp procentowych negatywnie wpływających na wyceny aktywów wydaje się nie ustępować. W jakim stopniu ta sytuacja wpływa na podejmowane przez Was decyzje inwestycyjne?

  W przypadku akcji uważamy, że stopniowa realizacja scenariusza stagflacyjnego i gwałtowne zacieśnianie polityki pieniężnej przez kluczowe banki centralne, na czele z amerykańskim Fedem, nie przyniesie wiele dobrego dla akcji w najbliższych tygodniach-miesiącach. Dlatego też w naszej globalnej alokacji akcji jesteśmy stosunkowo defensywni. Jeśli chodzi o obligacje, a w szczególności czeskie obligacje rządowe, nadal utrzymujemy defensywne ustawienie w naszych portfelach inwestycyjnych, przede wszystkim poprzez mocno niedoważone duration. Innymi słowy, w naszych portfelach inwestycyjnych posiadamy głównie czeskie obligacje rządowe o bardzo krótkich terminach zapadalności oraz obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Z drugiej strony unikamy czeskich obligacji rządowych o dłuższych terminach zapadalności, ponieważ spodziewamy się, że przede wszystkim z powodu wciąż silnie podwyższonej inflacji i ogromnego deficytu budżetowego Czech, ceny rynkowe czeskich obligacji rządowych o dłuższych terminach zapadalności powinny nadal spadać a ich rentowność powinna rosnąć aż do terminu zapadalności. Jednocześnie na co dzień uważnie monitorujemy rozwój sytuacji na światowych rynkach finansowych i jesteśmy gotowi do zakupu pozycji w akcjach i obligacjach po znacznie atrakcyjniejszych cenach w przypadku kontynuacji spadków. 

  Fundamentem długoterminowej pozycji jest jej historia. Jaką rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych odgrywają twarde dane, a jaką miękkie dane o firmie, takie jak zarządzanie, przewagi konkurencyjne itp.?

  W zakresie zarządzania portfelem akcji, nasi zarządzający analizują zarówno twarde, jak i miękkie dane. W przypadku twardych danych są to przede wszystkim wyceny akcji, rentowność, przepływy pieniężne, zadłużenie i zdolność do wypłaty rosnących dywidend. W przypadku danych miękkich analizy skupiają się przede wszystkim na poziomie ładu korporacyjnego, tj. czy najwyższe kierownictwo broni interesów akcjonariuszy mniejszościowych, oraz na analizie otoczenia konkurencyjnego, np. z wykorzystaniem modelu pięciu sił konkurencyjnych Michaela Portera..

  Jak obecne napięcia w Europie (czy to w kwestii gazu, czy osłabienia euro wobec dolara itp.) wpływają na Wasze decyzje inwestycyjne?

  Europejskie akcje, a zwłaszcza te w naszym regionie Europy Środkowej, odnotowały od początku roku znaczne straty z powodu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Uważamy jednak, że obecne wyceny akcji są już bardzo atrakcyjne, zarówno w Europie Zachodniej, jak i zwłaszcza w Europie Środkowej. Większość kluczowych ryzyk jest więc naszym zdaniem już wliczona w cenę europejskich akcji. Również dlatego uważamy, że wyniki akcji środkowoeuropejskich w średnioterminowym horyzoncie około pięciu lat będą jednymi z najlepszych w historii, ponieważ to właśnie wyceny akcji są kluczowe dla ogólnej aprecjacji akcji w średnioterminowym horyzoncie około pięciu lat, w ramach dynamicznego procesu powrotu do średniej (ang. mean reversion).

  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny

  Źródło: czasopismo Bankovnictví 10/2022

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›