Michal Stupavský: Akcje tanieją, ale nie jest to dobry moment na masowe zakupy

  Ogólna wycena globalnych akcji jest nadal bardzo wysoka. Istnieją jednak znaczne różnice między regionami i sektorami, które staramy się wykorzystać w naszej globalnej alokacji aktywów.

  globalni-valuace.png

  Znacząco wyższa inflacja i spowolnienie światowej dynamiki gospodarczej, choć prawdopodobnie o charakterze przejściowym, wywierają w krótkim okresie presję na marże zysku i bezwzględną rentowność spółek giełdowych, a tym samym na wyceny i ogólny sentyment inwestycyjny.

  valuacni-indikator.png

  Nie wykluczamy zatem dalszych spadków głównych indeksów giełdowych w najbliższych miesiącach, zwłaszcza w tych regionach i sektorach, które nadal uważamy za mocno przewartościowane. Naszym zdaniem dotyczy to w szczególności amerykańskich akcji jako całości (w porównaniu z innymi rynkami rozwiniętymi i wschodzącymi) oraz akcji wzrostowych w porównaniu z akcjami wartościowymi.

  rozvinute-trhy.png  akcie-rozvijejicich-trhu.png

  Zasadniczo portfele odzwierciedlają pozytywną opinię na temat rynków wschodzących, głównie Europy Środkowej i Azji Wschodzącej, z Chinami na czele, akcji wartościowych, a następnie papierów wartościowych spółek zajmujących się wydobyciem surowców przemysłowych oraz spółek zaangażowanych w poszukiwanie, rozwój i wydobycie metali szlachetnych.

  globalni-hodnotove-akcie.png


  Z kolei w naszych portfelach znacznie niedoważamy akcje amerykańskie (ich historycznie wysokie wyceny sugerują słabe wyniki w nadchodzących latach) oraz akcje wzrostowe, na czele z sektorem technologicznym.


  Źródło: J.P. Morgan Asset Management


  Źródło: investicniweb.cz

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›