Luzowanie ilościowe EBC bez wpływu na inflację dającego się udowodnić statystycznie

    Europejski Bank Centralny od dawna wdraża politykę luzowania ilościowego (QE – quantitative easing), w celu wsparcia niskiej stopy inflacji, która od wielu lat znajduje się znacznie poniżej celu inflacyjnego „poniżej, ale blisko 2%”.“. Poniższy wykres pokazuje interesującą analizę regresji. Oś pozioma pokazuje stopę inflacji, a oś pionowa bilans EBC. Linia regresji jest praktycznie płaska, a współczynnik determinacji (R2) jest praktycznie zerowy. Wskazuje to, że prawie nie ma korelacji między wielkością bilansu EBC a realizowaną inflacją.

    To bardzo zła wiadomość dla EBC. Być może sugeruje to również, że EBC dokonuje luzowania ilościowego, tj. zakupów obligacji rządowych i korporacyjnych, raczej w celu obniżenia kosztów finansowania długu publicznego w krajach strefy euro poprzez zwiększenie rentowności obligacji skarbowych do bardzo niskiego poziomu (zdecydowanie poniżej poziomów, które istniałyby na rynku bez luzowania ilościowego). EBC ogłosił na posiedzeniu w zeszłym tygodniu, że jego polityka pieniężna zostanie w tym roku gruntownie zbadana, pod względem ustalenie celu inflacyjnego czy walki ze zmianami klimatu. Dajmy się zaskoczyć, co wymyślą bankierzy centralni we Frankfurcie pod koniec roku.

    Michal Stupavský
    strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.