Łączne wyniki naszego funduszu akcyjnego od chwili jego powstania w 2000 r. przekroczyły 300%

    • Tydzień na rynkach finansowych

W dniu 7 maja 2024 roku jednostka uczestnictwa funduszu Conseq Invest Akcie Nové Evropy osiągnęła wartość 4,003. Tym samym w niecałe 24 lata od założenia funduszu 11 września 2000 r. jego łączna skumulowana aprecjacja przekroczyła 300%. Oznacza to również średnioroczny wzrost wartości na poziomie 6,04%. W ciągu ostatnich pięciu lat osiągnięto nawet skumulowany wynik na poziomie 61,74%, co oznacza również średnioroczną aprecjację przekraczającą 10%, konkretnie 10,09%, pomimo pandemii Covid-19 czy konfliktu wojennego na Ukrainie. Dowodzi to, że nawet w ramach środkowoeuropejskich rynków akcji możliwe jest osiągnięcie bardzo wysokich stóp zwrotu z akcji, które przewyższają nawet bardziej znamienite regiony, jak na przykład indeks zachodnioeuropejskich rynków rozwiniętych DJ STOXX 600, który w ciągu ostatnich pięciu lat wykazał aprecjację „jedynie“ 8,8% rocznie lub indeks globalnych rynków rozwijających się MSCI Emerging Markets z aprecjacją 2,9% rocznie (wyniki obu indeksów na bazie total return, czyli z uwzględnieniem reinwestycji dywidendy).

Łączne wyniki naszego funduszu akcyjnego od chwili jego powstania w 2000 r. przekroczyły 300%

Fundusz Conseq Invest Akcie Nové Evropy stara się maksymalizować osiągany zwrot poprzez inwestowanie w akcje notowane na giełdzie w Europie Środkowej, na przykład w Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii, Austrii czy na Węgrzech. Zarządzając portfelem funduszu stosujemy filozofię inwestycyjną opartą na trzech podstawowych filarach: 1) podejściu oddolnym (bottom-up) do konstruowania portfela inwestycyjnego, 2) strategii wartości (value) przy wyborze poszczególnych akcji oraz 3) kontrarianizmie. Zespół zarządzający portfelem dąży do maksymalnie aktywnego podejścia, natomiast odchylenia od indeksu porównawczego lub benchmarku są bardzo duże, z aktywnym wskaźnikiem (active ratio) powyżej 50% portfela w perspektywie długoterminowej. Na przykład w ciągu ostatnich dwóch lat, w okolicach wyborów parlamentarnych w Polsce, łączna waga polskich akcji wahała się od 28% do 48% całego portfela.

Dzięki aktywnemu zarządzaniu funduszem w całej jego historii udało nam się osiągnąć wynik lepszy od indeksu odniesienia czy benchmarku o 147 punktów procentowych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat benchmark został pobity ośmiokrotnie, w tym niejednokrotnie o ponad 10 punktów procentowych. Pod tym względem ośmielamy się zatem twierdzić, że nasz fundusz akcyjny jest w dużej mierze wyjątkowy, ponieważ zdecydowana większość zarządzających portfelami nie może pochwalić się tak wysokimi i długoterminowymi względnymi wynikami w stosunku do odpowiedniego rynku.

W funduszu znajduje się wiele interesujących tytułów akcyjnych, takich jak producent wina Purcari, grupa medyczna Medlife, producent dronów Primoco, sprzedawca odzieży LPP (Reserved, Sinsay, House,...), sprzedawca części samochodowych Intercar, producent gier mobilnych Playway, przetwórca aluminium Kety, bardzo tanie pod względem wyceny banki, takie jak Nova Ljublanska Banka lub Erste bank, firmy ubezpieczeniowe i wiele innych bardzo tanich spółek z interesującymi historiami i potencjałem wzrostu na przyszłość.

Środkowoeuropejski rynek akcji, pomimo dobrych wyników historycznych, jest nadal jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków z ogólnej perspektywy globalnej, a jednocześnie jest obecnie najtańszym rynkiem pod względem wyceny. Kluczowy wskaźnik wyceny P/E dla całego funduszu wynosi obecnie poniżej 7x, EV/EBITDA wynosi około 5x, a stopa dywidendy jest zbliżona do globalnej ponadprzeciętnej średniej wynoszącej 6%. Największy potencjał widzimy obecnie w Polsce, Rumunii, Słowenii i selektywnie w innych krajach. Polska będzie nadal korzystać z niedawnych wyborów parlamentarnych, które odblokowały dodatkowe napływy środków z UE, silnego rynku pracy i popytu konsumpcyjnego oraz utrzymujących się niskich globalnych inwestycji funduszy w regionie Europy Środkowej. Rumunię wspierać będą silne fundusze emerytalne, niskie wyceny akcji przynoszących wysokie dywidendy oraz spekulacje na temat włączenia do indeksu MSCI Emerging Markets.

Historyczne wyniki pokazały, że cały region Europy Środkowej jest bardzo atrakcyjnym rynkiem, którym zarządzający portfelem naszego funduszu Conseq Invest Akcie Nové Evropy będą nadal aktywnie zarządzać, aby atrakcyjnie wycenić zainwestowane środki naszych klientów, inwestorów. W regionie Europy Środkowej nadal istnieje wiele interesujących historii inwestycyjnych, a oczekiwana średnioterminowa aprecjacja na poziomie ponad 7% rocznie powinna być kontynuowana. W związku z tym w nadchodzących latach prawdopodobnie osiągniemy lepsze wyniki niż wiele innych regionów świata.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Funduszu, możesz zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na naszej czeskiej stronie internetowej – link tutaj.
Jeśli chodzi o rynki finansowe, ubiegły tydzień nie był dobry dla akcji, obligacji i surowców. Globalny indeks akcji MSCI All Country World stracił 0,8%, globalny indeks obligacji Bloomberg Global Aggregate stracił 0,1%, a globalny indeks surowcóe Bloomberg Commodity Total Return stracił 1,8%.
Michal Stupavský
Investiční stratég

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›