Koszty odsetek od zadłużenia rządu federalnego USA przekroczą w tym roku bilion dolarów

    • Komentarz dnia

Finanse publiczne w największej gospodarce świata znajdują się obecnie w dość skomplikowanej sytuacji. Rząd federalny USA zapłacił w zeszłym roku 853 mld dolarów odsetek od długu publicznego, co jest nowym rekordowym wynikiem w historii. Obrazuje to poniższy wykres.


Jeśli zmierzymy koszty odsetek w stosunku do amerykańskiego PKB, okaże się, że w ubiegłym roku stosunek kosztów odsetek do PKB wyniósł 3,3 %, co również stanowiło nowy historyczny rekord. Być może jeszcze ciekawsza jest statystyka, że w ubiegłym roku rząd USA wydał na odsetki jedną czwartą wszystkich dochodów podatkowych! Pytanie brzmi zatem, na ile w długim okresie finanse rządu USA z obecnym zadłużeniem na poziomie 31 bilionów dolarów są rzeczywiście zrównoważone.

Analitycy szacują, że odsetki płacone od długu publicznego USA po raz pierwszy w historii przekroczą w tym roku bilion dolarów. Jednocześnie prawdą jest, że dług fiskalny USA nie wydaje się być obecnie poddawany znaczącej konsolidacji. Z pewnością nie mamy więc czego zazdrościć sekretarz skarbu USA Janet Yellen, a zrównoważenie, a raczej niezrównoważenie długu publicznego USA z pewnością pozostaje jednym z potencjalnych czarnych łabędzi na nadchodzący okres.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›