Konsensus analityków w zakresie szacunków zysków musi zostać jeszcze bardziej obniżony

    • Tydzień na rynkach finansowych

Dwa tygodnie temu PIMCO, jedna z największych firm inwestycyjnych na świecie, opublikowała nową globalną prognozę inwestycyjną. W odniesieniu do zgodnych szacunków analityków dotyczących zysków spółek publicznych, PIMCO uważa, że szacunki te są nadal zbyt wysokie i będą musiały zostać skorygowane w dół, ponieważ spółki stopniowo zaczynają zmagać się z pogarszającymi się podstawami makroekonomicznymi. 

Konsensus analityków w zakresie szacunków zysków musi zostać jeszcze bardziej obniżony

Jeśli chodzi o prognozy zysków dla S&P 500, najczęściej śledzonego amerykańskiego indeksu giełdowego, obecny konsensus szacuje wzrost zysków o 6 % w przyszłym roku. Jednak autorski model PIMCO, który został przedstawiony na poniższym wykresie, prognozuje obecnie znaczny, bo 11 % spadek zysków amerykańskich spółek. Jeśli weźmiemy pod uwagę historyczny fakt, że spadek zysków spółek amerykańskich podczas recesji gospodarczych wynosił w przeszłości średnio 15 %, a jednocześnie założymy łagodną recesję w gospodarce amerykańskiej w przyszłym roku, spadek zysków, nie tylko spółek amerykańskich w przyszłym roku jest niemal pewny, i oczywiście dotyczy to światowych rynków akcji jako całości. W sumie, ta raczej niekorzystna perspektywa dla dynamiki zysków spółek giełdowych jest jednym z kluczowych powodów, dla których jesteśmy niedoważeni w naszej globalnej alokacji akcji w stosunku do benchmarków czy indeksów porównawczych. Uważamy wręcz, że dość niekorzystna dynamika fundamentów korporacyjnych w najbliższych kwartałach będzie jednym z kluczowych czynników powodujących dalsze spadki akcji.

Źródło: PIMCO

W minionym tygodniu dobrze radziły sobie zarówno akcje, jak i obligacje. Najszerszy globalny indeks akcji, MSCI All Country World, zyskał 1,5 %, a najszerszy globalny indeks obligacji, Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, zyskał 0,9 %. Lekko pozytywne nastroje z poprzedniego okresu utrzymują się więc na światowych rynkach finansowych, ale naszym zdaniem raczej nie utrzymają się one długo.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›